Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekt lekcji wychowawczej z wykorzystaniem gry symulacyjnej

Data dodania: 2004-02-05 09:00:00

BĄDŹ TOLERANCYJNY!!!
wykorzystanie gry symulacyjnej.
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

BĄDŹ TOLERANCYJNY!!!

Przedmiot: lekcja wychowawcza
Czas trwania: 45 min.
Temat: Bądź tolerancyjny!!!

Cele szczegółowe:
 • Zapoznanie uczniów ze znaczeniem terminu tolerancja.
 • Uświadomienie uczniom istnienia mechanizmów oceny osób widzianych po raz pierwszy.
 • Wyjaśnienie problematyki uprzedzeń.
 • Kształcenie tolerancji dla innych.
 • Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia kulturalnej dyskusji.
 • Możliwość lepszego poznania się zespołu klasowego oraz siebie samego.
 • Posługiwanie się źródłami informacji.
 • Umiejętność komunikowania się.
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 • Umiejętność publicznego prezentowania siebie i grupy.

Metody pracy: praca w grupach, gra symulacyjna, ankieta, dyskusja z oceną.

Materiały pomocnicze: ankieta, 20 fotografii wyciętych z czasopism.

Przebieg lekcji:
 1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, załatwienie bieżących spraw uczniów).
 2. Część właściwa.
  1. Przygotowanie gry.
   Nauczyciel rozwiesza wcześniej przygotowane, wycięte z czasopism fotografie 20 osób. W jednym rzędzie umieszcza obok siebie 10 fotografii kobiet, a poniżej 10 fotografii mężczyzn. Wybrane fotografie maja przedstawiać pojedyncze osoby i nie powinny pochodzić z kolumn reklamowych czasopism, gdyż zamieszczane tam fotografie odzwierciedlają pewne stereotypy. Fotografie oznaczamy liczbami od 1 do 20. Dzielimy klasę na kilka małych grup - "zespołów doradczych" Biura matrymonialnego i otrzymuje 20 karteczek formatu A5 oraz kolorowe pisaki: czerwony, niebieski, zielony i czarny.
  2. Przebieg gry.
   Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że są gośćmi Biura Matrymonialnego "Radość życia". Zazwyczaj pary kojarzone są przez komputer, ale ten się zepsuł. Dlatego prosi się gości, aby skojarzyli w pary osoby przedstawione na zdjęciach. Każda grupa może postawić: 2 czerwone, 2 niebieskie, 2 zielone i 1 czarny krzyżyk na wybranej kartce.
  3. Członkowie każdej grupy kładą przed sobą 20 ponumerowanych jak fotografie karteczek i odpowiednio zaznaczają pisakiem krzyżyk na wybranych, odpowiadając sobie równocześnie na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !