Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

W świecie muzyki - Fryderyk Chopin

Data dodania: 2004-04-21 09:30:00
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

Ośrodek tematyczny: W świecie muzyki.
Temat dnia: Fryderyk Chopin – artysta znany na całym świecie.
Cele:
uczeń
 • wie kim był Fryderyk Chopin,
 • zna pojęcia: kompozytor, geniusz, artysta, muzyk,
 • samodzielnie wypowiada się w mowie i piśmie,
 • wzbogaca czynne słownictwo; dobiera wyrazy bliskoznaczne,
 • potrafi dobrać wyrazy określające cechy charakteru postaci, wygląd zewnętrzny,
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji,
 • dostrzega piękno muzyki Chopina,
 • jest dumny z bycia Polakiem,
 • słucha w ciszy muzyki,
 • odejmuje liczbę jednocyfrową od dwucyfrowej z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
Metody: słowna, elementy nauczania problemowego, działań praktycznych. Formy: indywidualna, zbiorowa, zespołowa.
Środki dydaktyczne: wystawka – Sylwetki wielkich Polaków, czytanka – „Opowieść o zbójcach”, fragment książki „Opowieści o Szopenie” J. Broszkiewicza, słownictwo określające wygląd zewnętrzny i cechy charakteru Chopina, nagrania utworów Chopina- kaseta „Wesoła szkoła”cz.2, zdania z lukami, KM- Wesoła szkoła cz.2
Czas trwania: 160 minut

Przebieg zajęć:
 1. Przypomnienie nazwisk poznanych już wielkich Polaków.
  • dzieci oglądają wystawę portretów sławnych Polaków i wypowiadają się na temat: kim byli ci sławni ludzie?
 2. Słuchanie wiersza „Gdy zapadnie zmrok”
  „Gdy zapadnie zmrok, gdy błysną
  nad ulicą latarnie,
  kiedy cisza w starych parkach
  stare drzewa ogarnie…
  W starym parku na cokole
  żywy Szopen – nie rzeźba –
  gra o Wiśle, gra o Polsce,
  o Mazowszu, o wierzbach…
 3. Odpowiedzi na pytanie: O kim mówi poeta w tym wierszu?
  • uczniowie umieszczają na wystawie portret Chopina, ilustrację pomnika w Łazienkach.
 4. Próby odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Polacy są dumni z Fryderyka Chopina?
  • uczniowie czytają ostatnie zdanie czytanki pt. Opowieści o zbójcach.(z tekstem czytanki dzieci zapoznały się w domu) i na podstawie tego zdania odpowiadają na to pytanie.
   („...A sam Frycek – to Fryderyk Chopin, bardzo sławny artysta – muzyk,
   z którego Polska jest dumna, a cały świat wciąż podziwia jego muzykę”.)
 5. Wypowiedzi uczniów na temat treści opowiadania pt. „Opowieści o zbójcach .
 6. Improwizacja ruchowa przy muzyce o zmiennym charakterze. (kaseta „Wesoła szkoła” cz.2.)
 7. Swobodne wypowiedzi na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina na zebranych wiadomości z różnych źródeł.
 8. Wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z muzyką:
  • co robił mały Frycek? (tworzył muzykę)
  • jakimi innymi wyrazami można zastąpić wyraz-...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !