Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Opracowanie lektury zaczarowana zagroda.

Data dodania: 2004-05-21 12:15:00
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II.OPRACOWANIE LEKTURY -„ZACZAROWANA ZAGRODA” – A. CZ. CENTKIEWICZÓW


Ośrodek tematyczny: Zima w pełni.

Temat dnia: W krainie lodu.

(2 dni)
  Rozmowa o bohaterach lektury pt. „Zaczarowana zagroda”.
  Życie ludzi i zwierząt w lodowej krainie. Porządkowanie
  kolejności wydarzeń. Pojęcie czworokąta. Rozmowy pingwinów.
  Układanie opisu pingwina. Budowa ptaków- pingwina.
  Charakterystyka Antarktydy.
  Odejmowanie liczby jednocyfrowej od dwucyfrowej
  z przekroczeniem progu dziesiątkowego metodą odliczania po 1.
  Rozwiązywanie zadań z treścią.
  Improwizacje ruchowe. Wykonanie makiety Stacji Polarnej
  im. Antoniego Dobrowolskiego.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 • Układa dłuższą kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat.
 • Analizuje treść książki. Potrafi wskazać bohatera lektury
  oraz określić miejsce wydarzeń.
 • Umie czytać cicho ze zrozumieniem.
 • Rozpoznaje na rysunkach i w otoczeniu poznane figury.
 • Odejmuje liczbę jednocyfrową od dwucyfrowej z przekroczeniem
  dziesiątkowego metodą odliczania po 1.
 • Rozwiązuje zadania tekstowe.
 • Potrafi dokonać opisu wyglądu zewnętrznego.
 • Zna charakterystyczne cechy ptaków.
 • Potrafi pracować w grupie.
 • Poznaje cechy materiałów potrzebnych do wykonania makiety.
 • Kształci umiejętność modelowania, lepienia z masy solnej i plasteliny,
  cięcia i klejenia elementów papierowych, łączenia ich w całość.
 • Dba o estetykę wykonania pracy.
 • Bezpiecznie posługuje się przyborami.


Formy pracy:
  - indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Metody pracy:

  - pogadanka, pokaz, praca z tekstem, zajęcia praktyczne, metody
  podające i aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

  - globus, mapa, ilustracje, zdjęcia, książka „Zaczarowana zagroda”,
  papierowy model pingwina, rozsypanka wyrazowa i sylabowa, plan
  wydarzeń, krzyżówka, plan rysunku z kodem, masa solna, plastelina,
  karton, tektura, pudełka, patyczki, klej, nożyczki.


Przebieg zajęć

  1. Swobodne wypowiedzi na temat lektury „Zaczarowana zagroda”

  2. Rozszyfrowanie plątaninki sylabowej i zapisanie jej rozwiązania.

  Alina i Czesław Centkiewiczowie to autorzy książki pt. „Zaczarowana zagroda”.

  3. Ustalenie miejsca wydarzeń. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej.


  Akcja toczy się na stacji naukowej imienia profesora Dobrowolskiego na Antarktydzie.


  4. Rozmowa o bohaterach lektury. Zajęcia naukowców - polarników.


  profesor,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !