Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wewnętrzna budowa materii

Data dodania: 2008-05-04 10:22:24
Lekcja chemii w klasie pierwszej gimnazjum rozpoczynająca dział: Atom i cząsteczka. Głównym celem lekcji jest wykazanie ziarnistej budowy materii oraz kształtowanie umiejętności obserwacji przemian zachodzących w codziennym zyciu. Temat: Budowa wewnętrzna materii.

Cele lekcji

W wyniku lekcji uczeń wie:
- że materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek,
- co to jest zjawisko dyfuzji,
- w jaki sposób zjawisko dyfuzji wiąże się z wewnętrzną budową materii
- w jakim stanie skupienia dyfuzja zachodzi najszybciej.
W wyniku lekcji uczeń umie:
- pracować zgodnie z instrukcją,
- wykonać doświadczenie ilustrujące zjawisko dyfuzji,
- sporządzić rysunek wykonywanego doświadczenia,
- zanotować obserwacje,
- wyciągnąć poprawne wnioski z wykonywanego doświadczenia,
- podać przykłady zjawiska dyfuzji znane z życia codziennego,
- uzasadnić, dlaczego dyfuzja zachodzi najszybciej w stanie gazowym, a dlaczego w ciele stałym jest ograniczona,
- pracować w grupie,
- prezentować pracę grupy.

Materiały dydaktyczne: karty do pracy grupowej, odczynniki( KMnO4, amoniak, atrament) i szkło laboratoryjne, kartki z ćwiczeniem dla ucznia.

Przebieg lekcji

1. Część organizacyjna (przywitanie, sprawdzenie obecności, poinformowanie o możliwości uzyskania plusa za aktywność).

2. Część nawiązująca (w trakcie pogadanki przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji, sprawdzenie zadania domowego).

3. Część właściwa
- sformułowanie tematu lekcji, określenie celów lekcji:
Substancje, z którymi stykamy się na co dzień, np. woda, powietrze, drewno, metale, sprawiają wrażenie, że ich budowa jest ciągła. W jaki sposób udowodnić więc, że cała materia zbudowana jest z maleńkich drobin i ma budowę nieciągła (ziarnistą)?
- praca uczniów w grupach ( wykonywanie doświadczeń, wypełnianie karty pracy – sporządzanie przez uczniów obserwacji doświadczenia, wyciąganie wniosków, przedstawienie wyników pracy poszczególnych grup),

Karta pracy

Grupa nr ......

Nazwiska osób:
Doświadczenie nr 1 (Obserwowanie zachowania się...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !