Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć plastycznych dla dzieci klas 1-3 szk. podst. uczęszczających do św

Data dodania: 2006-07-14 09:00:00
Program„Barwy Roku”jest adresowany do dzieci w wieku od siódmego do dziewiątego rokużycia, pozostających w świetlicy szkolnej po zajęciach lekcyjnych.Proponowane w programie zajęcia plastyczne mogą stanowić rozszerzenie iuzupełnienie programu świetlicy lub być przeprowadzane jako typowezajęcia świetlicowe. Pomysł programu wynika z potrzeby urozmaicaniadzieciom czasu spędzanego w świetlicy szkolnej, tak aby była onamiejscem atrakcyjnym dla uczniów, a jej działalność zachęcała doaktywnego spędzania czasu i rozwijania umiejętności wychowanków.
Celem programu jest także podnoszenie samooceny dzieci poprzez ich udział wkonkursach plastycznych (szkolnych, dzielnicowych i ogólnopolskich).Ważny aspekt programu stanowi również proces uczenia się ukierunkowanyna poznanie nowych technik plastycznych i zastosowanie ich wpraktycznym działaniu.
Wstęp

     Program „Barwy Roku” jest adresowany do dzieci w wieku od siódmego do dziewiątego roku życia, pozostających w świetlicy szkolnej po zajęciach lekcyjnych. Proponowane w programie zajęcia plastyczne mogą stanowić rozszerzenie i uzupełnienie programu świetlicy lub być przeprowadzane jako typowe zajęcia świetlicowe. Pomysł programu wynika z potrzeby urozmaicania dzieciom czasu spędzanego w świetlicy szkolnej, tak aby była ona miejscem atrakcyjnym dla uczniów, a jej działalność zachęcała do aktywnego spędzania czasu i rozwijania umiejętności wychowanków.

     Celem programu jest także podnoszenie samooceny dzieci poprzez ich udział w konkursach plastycznych (szkolnych, dzielnicowych i ogólnopolskich). Ważny aspekt programu stanowi również proces uczenia się ukierunkowany na poznanie nowych technik plastycznych i zastosowanie ich w praktycznym działaniu.

     Tematyka zajęć plastycznych w programie opiera się na ważnych dla dziecka w tym okresie rozwojowym aspektów. Są to tematy uwzględniające przeżycia dziecka, jego wyobraźnię, a także obserwacje z natury. Techniki plastyczne w programie zostały tak dobrane, aby wykonanie prac przy użyciu danej techniki nie sprawiało trudności najmłodszym dzieciom, a jednocześnie nie były nudne dla dzieci starszych. Zajęcia plastyczne zawarte w programie planowane są jako 60 minutowe sesje odbywające się raz w tygodniu. Zajęcia powinny odbywać się w grupie 15 - 25 osobowej.

Cele programu

Uczeń:
 • zna różnego rodzaju techniki plastyczne,
 • potrafi zastosować poznane techniki w różnego rodzaju pracach plastycznych,
 • zna i potrafi zastosować różnorodne materiały plastyczne,
 • zachowuje logikę i proporcję kompozycji,
 • wie, jak manipulować formą i kolorem oraz postrzega związki pomiędzy nimi,
 • potrafi łączyć ze sobą poszczególne techniki,
 • zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,
 • w twórczy sposób wykonuje prace plastyczną,
 • kształtuje zmysł obserwacji – rozumie i wykonuje polecenia prowadzącego,
 • czuje się odpowiedzialny za estetykę otoczenia,
 • rozwija wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • odczuwa potrzebę tworzenia,
 • potrafi zaplanować swoją pracę
 • współdziała i integruje się z grupą podczas wspólnych zajęć i uczestnictwa w konkursach,
 • zna zasady oceniania i ocenia pracę innych kolegów,
 • szanuje wytwory swojej pracy i innych,
 • chętnie uczestniczy w konkursach i odczuwa satysfakcje z wygranych,
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami używanymi podczas pracy,
 • utrzymuje porządek wokół siebie i porządkuje miejsce pracy po jej zakończeniu.
Proponowana tematyka zajęć

Wrzesień
 1. Technika frottage – ramka na zdjęcie. Temat: „Wspomnienia z wakacji”.
 2. Rysowanie węglem. Temat: „Ja i moja rodzina”.
 3. Origami z kwadratu i wyklejanka. Temat: „Kalendarz pogody”.
 4. Papieroplastyka. Temat: „Dary jesienii”.
Październik
 1. Formowanie przestrzenne z papieru. Temat: „Owoce z masy papierowej”.
 2. Technika collage. Temat: „Alejka parkowa”.
 3. Origami płaskie z koła - technika dekoracyjna na płaszczyźnie. Temat: „Leśne zwierzęta”.
 4. Wyklejanka. Temat: „Jesienne drzewo”.
Listopad
 1. Witraż - technika dekoracyjna na płaszczyźnie. Temat: „ Jesienny las”.
 2. Malowanie na kaszy - technika malarska o zróżnicowanej powierzchni. Temat: „Strach na wróble”.
 3. Malowanie atramentem przy pomocy słomek do napojów - technika malarska. Temat: „Podwodny świat”.
 4. Stempel - technika graficzna. Temat: „ Autoportret” lub „Portret mojego przyjaciela”.
Grudzień
 1. Wycinanka z papieru kolorowego. Temat: „Pocztówka do świętego Mikołaja”.
 2. Techniki łączone. Temat: „Ozdoba choinkowa”
 1. Akwarela z pastą - technika malarska. Temat: „Zimowy pejzaż”.
 2. Techniki łączone (rysunek pastelami, orgiami płaskie z koła, wyklejanka). Temat: „Zakochaj się w świątecznej Warszawie”
Styczeń
 1. Wyklejanka z tkanin o różnych fakturach. Temat: „Ludzik w zimowym stroju.”
 2. Technika dekoracyjna na płaszczyźnie. Temat: „Zimowe obrazki z folii aluminiowej”.
 3. Formy przestrzenne z papieru. Temat: „Maski karnawałowe”.
Luty
 1. Batik świecowy – technika dekoracyjna na płaszczyźnie. Temat: „ Sporty zimowe”.
 2. Plecionka - forma płaska z papieru. Temat: „Walentynkowe serduszko”.
 3. Origami przestrzenne - forma przestrzenna z papieru połączona z technikami mieszanymi. Temat: „Chińczyk”.
 4. Forma przestrzenna z kulek...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !