Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Komentarz – obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 czerwca 2020

Data dodania: 2020-06-23 10:50:40

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. weszła w życie 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 Komentarz – obowiązujące ustawy oświatowe na dzień 1 czerwca 2020

 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215):

1 kwietnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 571 ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. - weszła w życie 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

- art. 9 ust. 2 ww. ustawy dotyczy kwot bazowych dla nauczycieli na rok 2020:

1) od dnia 1 stycznia 2020 r. – w wysokości 3 337,55 zł,

2) od dnia 1 września 2020 r. – w wysokości 3 537,80 zł.

2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910):

7 marca 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 374 ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - weszła w życie z 8 marca 2020 r.

- zmienia ustawę – Prawo oświatowe – poprzez art. 28 dodaje się w u-PO art. 30b i art. 30c.

Wymienione artykuły stały się podstawami prawnymi do wydania:

- art. 30b – rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642, poz. 742, poz. 780 i poz. 871),

- art. 30c - rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872 i poz. 891).

3. ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm. w 2020 r. poz. 278):

20 lutego 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 278 ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - weszła w życie z dniem 21 lutego 2020 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. :

- oświaty dotyczą artykuły 1-5 ustawy, częściowo art. 10, m.in. o tym, że:

W roku 2020 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową określoną dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2020, obowiązującą od dnia 1 września 2020 r., następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.

- w art. 54 zapisano zmianę art. 110 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !