Strony statyczne

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Lekcja wychowawcza z pomysłem. Uwaga, sąd idzie!

Data dodania: 2013-01-07 11:39:44


Jak pokazać uczniowi, że ten, kto postępuj e niezgodnie z prawem, musi ponieść konsekwencje? Z pomocą mogą przyjść słowa ks. Józefa Tischnera: «To, co potrafimy zrozumieć, potrafimy także wcielić w życie» (Korcz I., Pietrulewicz B., «Przedsiębiorczość. Podstawy społeczno pedagogiczne i ekonomiczne», Instytut Edukacji Techniczno Informatycznej, Zielona Góra 2002, s. 126.).

 


Ważna rola wychowawców

My, wychowawcy, w sposób świadomy i odpowiedzialny wprowadzamy uczniów w tajniki życia społecznego. Odpowiadamy za „przepoczwarzenie” naszych wychowanków z roszczeniowych, egocentrycznych małych osobników w świadomych dorosłych, jak bowiem stwierdzili R. E. Park i E. W. Burgess: „Człowiek nie rodzi się ludzkim, lecz staje się nim w procesie wychowania” (Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J., "Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy", Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2000, s. 77.).

Uczniowie dojrzewają z nami do kolejnych wyborów edukacyjnych, zawodowych, osobistych, moralnych, społecznych. To m.in. nasza praca otwiera ich postrzeganie na rzeczy małe i wielkie. Pomaga odpowiedzieć na mnożące się w głowach pytania. Mówimy do ucznia słowami i własną postawą. Pragniemy, by nasz uczeń potrafił odróżniać dobro od zła, potrafił działać uczciwie i szanował normy prawne. Młodzi ludzie, mimo że sami nie zawsze chętnie postępują konsekwentnie i zgodnie z prawem, przywiązują dużą wagę do społecznej sprawiedliwości. Niestety, w otaczającym nas świecie nic nie jest biało-czarne. Tylko w bajkach dla dzieci złe czyny zostają zawsze ukarane, a dobro zwycięża. W codziennym życiu często trzeba walczyć o słuszną sprawę, nie raz nie dwa patrząc, jak inni za podłe uczynki zyskują pochwały i nagrody. To my, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy w szkolnym procesie edukacyjnym musimy pokazać wychowankom, że dorosłość polega także na zrozumieniu, że sprawiedliwy porządek w społeczeństwie nie powstaje sam przez się, lecz trzeba o niego długo, mądrze i cierpliwie walczyć. Najlepiej własną konsekwentną postawą prawną, ludzką.

Propozycja warsztatowa

Proponuję warsztat dla uczniów gimnazjum, składający się z dwóch części, do zrealizowania w czasie trzech godzin dydaktycznych. Przeprowadzenie zajęć wymaga wcześniejszego wybrania spośród uczniów „Trójki Mędrców”, którzy otrzymają szczegółowe informacje na temat zaplanowanego warsztatu oraz przygotowany przez nauczyciela materiał do tematu (definicja prawa, podział prawa, krótka charakterystyka poszczególnych działów prawa, historia myśli prawnej). Pierwsza część zajęć odbędzie się w formie konkursu. Korzystne byłoby przeprowadzenie jej w całości (dwie godziny dydaktyczne następujące po sobie), jeśli jednak to się nie uda, to moment, w którym zakończymy, należy króciutko podsumować (podać także aktualne wyniki konkursu), a kontynuację rozpocząć od przypomnienia tego, co wydarzyło się wcześniej.

Uczniowie/zawodnicy, podzieleni na małe grupy (3–4 osoby), będą walczyć o zdobycie certyfikatu „Młody, odpowiedzialny, konsekwentny prawnie obywatel”. Wybrani przez nauczyciela „Trzej Mędrcy” wcielą się w rolę organizatorów pierwszej części zajęć i jednego z zespołów sędziowskich, oceniającego wyniki pracy poszczególnych grup. Przed zajęciami przygotowują potrzebne materiały oraz certyfikaty dla zwycięzców.


Warsztat wychowawczy – część I

Wprowadzenie

Wybrani przez nauczyciela „Trzej Mędrcy” omawiają temat zajęć. Dzielą klasę na małe grupy zadaniowe, zachęcają do konkursu i twórczej zabawy. Proszą również uczniów o wybranie drugiego składu sędziowskiego, który będzie oceniał wykonanie poszczególnych zadań według własnego uznania, bez konfrontacji z prowadzącymi zajęcia. Oceny obu składów sędziowskich sumują się we wszystkich konkurencjach. Składy oceniają w skali od 1 do 6, gdzie 6 jest oceną najwyższą. Jako pierwszy informacje o ocenie zawsze przekazuje skład sędziowski wybrany przez uczniów. Może, ale nie musi omówić przyznaną ocenę. „Trzej Mędrcy” zawsze omawiają ocenę, zgodnie z kartą oceny.

Inscenizacja – Spotkanie z „Prawem”

W pierwszym zadaniu uczniowie w grupach przygotowują inscenizację na temat: Spotkanie z „Prawem”. Pomysły uczniów mogą być bardzo różne. Każdej grupie „Prawo” może kojarzyć się z czymś zupełnie innym. Dla jednych „Prawo” to policjant pilnujący porządku, dla innych rodzic, a dla jeszcze innych nauczyciel czy sędzia.

Po zaprezentowaniu przez uczniów inscenizacji następuje ocena poszczególnych grup oraz dyskusja na temat prawa w naszym codziennym życiu. Nauczyciel i prowadzący wspólnie czuwają nad przebiegiem dyskusji.

Mapy skojarzeń

Każdy zespół pracuje sposobem graficzno-myślowym nad dwoma tematami: „Prawo – co to takiego?”, oraz „Ja w świecie prawa”. Grafy rysujemy po dwóch stronach kartki, zadaniem uczniów będzie znalezienie punktów wspólnych, poprzez połączenie wektorem skojarzenia z pierwszego tematu ze skojarzeniem z drugiego tematu. Po wykonaniu zadania następuje prezentacja i dyskusja na temat zadania oraz ocena przez oba zespoły sędziowskie. Efektem dyskusji powinny być wnioski, które skłonią uczniów do uświadomienia sobie, że prawo otacza nas w życiu codziennym, nikt nie istnieje poza prawem. Jesteśmy zarówno twórcami prawa, jak i odbiorcami oraz strażnikami.

Burza mózgów – Dlaczego łamiemy prawo?

Każda grupa, wykorzystując metodę twórczej dyskusji, podaje jak najwięcej przyczyn łamania prawa. Po prezentacji następuje omówienie i ocena zadania przez składy sędziowskie. W trakcie omawiania wszystkie wymienione przez poszczególne grupy powody zapisujemy na dużym szarym arkuszu papieru, który od tej chwili zajmie centralne miejsce w klasie, tak by był widoczny i by można w dalszej części zajęć odwołać się do zapisanych treści.

Metaplan – Konsekwencje łamania prawa

Każda grupa pracuje metodą metaplanu z wykorzystaniem przygotowanego arkusza.

Grupy odpowiadają na pytania:
• I grupa – Jakie są konsekwencje łamania prawa w rodzinie?
• II grupa – Jakie są konsekwencje łamania prawa w szkole?
• III grupa – Jakie są konsekwencje łamania prawa pracy przez pracodawcę?
• IV grupa – Jakie są konsekwencje łamania prawa drogowego?
• V grupa – Jakie są konsekwencje łamania „prawa państwowego”?
• VI grupa – Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania panujących w danym społeczeństwie zasad moralnych?

Uczniowie udzielając odpowiedzi, analizują je poprzez pytania cząstkowe zamieszczone na arkuszu: „Jak jest? Jak być powinno?...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !