Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dbamy o siebie, dbając o środowisko, czyli dobre rady, jak segregować odpady

Data dodania: 2012-05-29 19:11:44
Autor: Aneta Domagała

Scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej na 2 godziny lekcyjne

Zajęcia techniczne, II etap edukacyjny, pryzbliżający uczniom tematykę ekologii i powtórnego przetwórstwa odpadów.

W lekcji wykorzystywane są filmy edukacyjne.

Temat: Dbamy o siebie, dbając o środowisko, czyli dobre rady, jak segregować odpady.

Cele:

Uczeń:

- zna pojęcia recykling, biodegradacja, utylizacja, selektywna zbiórka surowców wtórnych,

- potrafi podać zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła,

- zna cztery kolory segregacji,

- rozumie negatywny wpływ dużej ilości odpadów na środowisko naturalne,

- zna sposoby przetwarzania materiałów odpadowych,

- podaje przykłady ponownego wykorzystania surowców wtórnych. 

Metody:

- podające – pogadanka, burza mózgów, dyskusja,

- aktywizujące – gra dydaktyczna,

- ekponująca – film. 

Formy:

- zbiorowa,

- praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:

- film z portalu You Tube pt.: „Felka rady jak segregować odpady” , „Segegacja odpadów” lub „Żyj z klasą i kasą - segregujemy śmieci”,

- film z portalu You Tube pt.: „Działanie Zakładu Segregacji Odpadów w Szczecinie” lub inny podobny, pokazujący zasady działania zakładów segregujących śmieci,

- plansze z www.naszaziemia.pl,

- pudła, kartki z napisami w różnych kolorach, odpowiadających odpadom poszczególnych rodzaji (pojemnik żółty, niebieski, biały, zielony),

- różnorodne odpady znane uczniom z życia codziennego (papier, słoiki, butelki typu pet po napojach, gazety, platikowe opakowanie po szmponie itp.). 

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, zapisanie tematu. Wprowadzająca pogadanka: uczniowie opowiadają, z jakimi śmieciami, odpadami spotykają się na co dzień, nauczyciel opowiada  o szkodliwości konkretnych odpadów dla środowiska, długości ich rozkładania.

2. Projekcja filmu z portalu You Tube pt.: „Felka rady jak segregować...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !