Promocja

Dokumentacja pedagoga specjalnego. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne w szkole

Cena: 41,65 zł 49,00 zł

„Dokumentacja pedagoga specjalnego” to pakiet specjalnie przygotowanych dokumentów stworzony w związku z wprowadzonym przez MEiN od 1.09.2022r. nowym stanowiskiem w szkole. Praktyczny minibook zawiera najaktualniejsze zestawy wzorów opinii, kwestionariuszy, ankiet i testów wspomagających codzienną pracę nowych specjalistów w placówkach oświatowych rekomendowany przez takie czasopisma jak „Życie szkoły”, „Terapia specjalna” i „Monitor Dyrektora Szkoły”.

Praca pedagoga oprócz bezpośredniego kontaktu z uczniem, ma jeszcze inne oblicze – administracyjne. Pedagog specjalny musi przygotowywać kompletną dokumentację na temat uczniów obejmującą ich problemy, potrzeby czy interwencje. Dokumentacja ta powinna być jednak tworzona według określonych przepisów oraz norm prawnych, które podlegają stałym zmianom.

Patroni

Publikacja zawiera pakiet dokumentów w tym specjalistyczne narzędzia, kwestionariusze i ankiety dla nauczycieli i rodziców m.in.:

•Opinię i kartę funkcjonowania ucznia w szkole,

•Kwestionariusze ankiet dla uczniów: - Niepowodzenia szkolne - Stres ucznia

•Środowisko rodzinne - wpływ na trudności wychowawcze ucznia, niedokończone zdania, Ankieta dla uczniów i rodziców

•Zestawy kontrolne do rozpoznawania talentu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

•Test pozwalający ustalić styl uczenia się

•Test pozwalający ustalić dominującą półkulę mózgową

Dobrze i prawidłowo sporządzona dokumentacja pozwala na dokładną analizę sytuacji ucznia, pełni funkcje kontrolne i zapewnia bezpieczeństwo przed utratą ważnych informacji. Jednak przy tak wielu podopiecznych, pedagog specjalny nie ma łatwego zadania. Prezentowane formularze opracowano tak, by nie było potrzeby żmudnego wypełniania licznych danych, aby zawierały konkretne i najbardziej przydatne informacje. Dzięki temu pedagog może skupić więcej czasu na praktycznym działaniu i pomocy swoim uczniom, a nie na długotrwałym przygotowaniu kwestionariuszy czy wniosków.