Promocja

Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne wskazówki dla pedagogów specjalnych oraz case study

Cena: 24,65 zł 29,00 zł

Diagnoza pedagogiczna niesie za sobą wiele informacji i wskazówek dotyczących potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki niej można wyznaczyć konkretny kierunek wsparcia edukacyjno-pedagogicznego i zaplanować metodykę wychowawczą. Pedagog Specjalny odgrywa kluczową rolę nie tylko w samej diagnozie, ale również w czuwaniu nad przebiegiem planu edukacyjnego ucznia ze specjalnymi potrzebami. Współpraca z Dyrekcją placówki oraz nauczycielami zapewni celowość działań i przyniesie jak najwięcej korzyści.

Niniejsze opracowanie wskazuje jak zrobić to w sposób płynny i zorganizowany, a także jak postępować krok po kroku z uczniem ze wstępną diagnozą pedagogiczną, z diagnozą z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ucznia z orzeczeniem nie tylko w formie teoretycznej, ale również na podstawie case study.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jaka jest rola diagnozy pedagogicznej?
  • Jak Pedagog Specjalny może wspomagać nauczycieli i pozostałą kadrę pedagogiczną?
  • Jak dostosować wymagania edukacyjne? Jak udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
  • Jak powinno przebiegać monitorowanie wsparcia udzielanego uczniowi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi?
  • Jak postępować w przypadku ucznia z orzeczeniem? Jak opracować indywidualny program nauczania dla konkretnego ucznia?
  • Czym jest WOPFU? O czym powinien pamiętać Pedagog Specjalny?
  • W jaki sposób przygotować dokumentację ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi?
  • Jaki wpływ na realizację programu edukacyjnego mają rodzice ucznia ze Specjanymi Potrzebami Edukacyjnymi?

Opracowanie zawiera wiele informacji niezbędnych dla Pedagoga Specjalnego, które pomogą mu działać w sposób zorganizowany, zgodny z prawnymi wytycznymi i ułatwią współpracę na poziomie kadrowym w danej placówce. Prócz tego, dzięki Case Study, może dostrzec niejako na żywym organizmie metodykę prawidłowego postępowania lub może go użyć jako zaprezentowanie poszczególnych etapów działania kadrze nauczycielskiej.