Promocja

Dokumentacja pedagoga specjalnego w przedszkolu

Wsparcie dla nauczycieli i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 41,65 zł 49,00 zł

Zgodnie z najnowszymi przepisami, każde przedszkole i szkoła posiadające powyżej pięćdziesięciu uczniów musi zatrudnić pedagoga specjalnego. Jak wygląda jego praca? Dlaczego jego wsparcie jest takie istotne? Jak powinna wyglądać dokumentacja pedagoga specjalnego? oraz Jakie zadania powinien realizować pedagog specjalny? – to pytania, na jakie odpowiada prezentowane opracowanie.

Prócz tego zawiera dokładnie opracowaną dokumentację, w postaci ankiet, kwestionariuszy, kart tematycznych, wniosków i arkuszy oceny, które łatwo przystosować do potrzeb placówki, uwzględniając najnowsze przepisy oraz zasady prawne.

Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie innej pozycji, znajdującej się w naszej księgarni: Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne wskazówki dla pedagogów specjalnych oraz case study.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie zadania pełni pedagog specjalny?
  • Jak wykorzystać ankiety dla rodziców w celu lepszej komunikacji pomiędzy opiekunem a placówką edukacyjną?
  • W jaki sposób przygotować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny?
  • W oparciu, o jakie materiały przygotować wnioski do organów prawnych tj. sądów?
  • Jakie i w jaki sposób wykorzystać media w przestrzeni edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym?
  • Na co zwrócić uwagę podczas wystawiania opinii ucznia?
  • Jak przygotować dokumentację zawiadamiającą zgodnie z zasadami i wymogami prawa?

Dzięki dokładnie przygotowanym wzorom dokumentacji pedagoga specjalnego, audyt placówki staje się łatwy i przyjemny, a ponadto ułatwia wychwycenie wszelkich nieprawidłowości czy zagrożeń, które szybko można wyeliminować. To z kolei gwarantuje podopiecznym przedszkoli oraz uczniom, zapewnienie niezbędnej i praktycznej pomocy, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, a także celowe wsparcie dla ich rodzin.

Sama dokumentacja zwraca uwagę na liczne symptomy i czynniki, które powinny znaleźć się w polu obserwacji pedagoga specjalnego, co będzie sprzyjać jego uważnemu działaniu i wywiązywaniu się z zakresu swoich obowiązków.