Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI. Zaburzenia posturalne

Autor

Cena: 49,00 zł

By wspierać naturalne procesy poznawcze dziecka i dążyć do ich doskonalenia, konieczne jest uwzględnienie w codziennej aktywności specjalistycznego planu edukacyjnego. Opisywana pozycja poświęcona została zaburzeniom posturalnym, metodom wzmacniającym mechanizmy posturalne oraz strategiom planowania wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym.

Niniejsze scenariusze zajęć skupiają się na percepcji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej, umiejętnościach matematycznych oraz relacjach społeczno-emocjonalnych, a każda z propozycji została przygotowana przez specjalistę i dostosowana do wieku dziecka. Karty zajęć Stanowią również uzupełnienie części merytorycznej, która skupia się na wsparciu rodziców i nauczycieli: Znaczenie rozwoju mechanizmów posturalnych dla prawidłowego rozwoju dziecka. Edukacja przedszkolna.

Każdy ze scenariuszy zawiera niezbędne informacje, do przeprowadzenia zajęć dzięki czemu nauczyciel będzie wiedział, na co powinien zwrócić uwagę podczas wspólnej zabawy.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Czym są zaburzenia posturalne?

Jak doskonalić dziecięcą percepcję wzrokową i słuchową?

Jak rozwijać kompetencję komunikacyjną i mowy dziecka?

Jak doskonalić precyzyjność ruchów dziecka?

Jak utrwalić umiejętność prawidłowego posługiwania się nożyczkami i narzędziem pisarskim?

Jak ćwiczyć uwagę, koncentrację i pamięć dziecka?

Jak wprowadzić integrację sensoryczną do wspólnej zabawy i ćwiczeń?

Jak rozwijać umiejętności grafomotoryczne dziecka?

Jak doskonalić sprawność ruchową?

Jak poprawić czucie własnego ciała i doskonalić orientację w schemacie własnego ciała?

Jak utrwalić pojęcia typu najmniejszy — największy , by dziecko potrafiło zastosować ten podział w różnorodnych sytuacjach?

Jak poprawić pamięć przedszkolaka?

Opracowanie zawiera szereg atrakcyjnych zabaw i ćwiczeń, dzięki czemu dzieci z przyjemnością zaangażują się w wykonywane zadanie i skupią na jego formie. Każdy ze scenariuszy zawiera dokładną instrukcję jego wprowadzenia i zastosowania, co ułatwia prowadzenie zajęć, a także wprowadzanie ewentualnych modyfikacji, uwzględniających potrzeby jednostki.