Znaczenie rozwoju mechanizmów posturalnych dla prawidłowego rozwoju dziecka

Zbiór dobrych praktyk dla nauczycieli i rodziców

Cena: 29,00 zł

Koordynacja ruchowa, prawidłowa pionizacja i kontrola ciała, możliwa jest dzięki wielu złożonym procesom. Wystarczy, że jeden z nich nie działa lub funkcjonuje w sposób wadliwy, a pełna kontrola zostanie zaburzona. Jak zlokalizować, który z systemów zawiódł lub wymaga naprawy?

Niniejsze opracowanie zawiera informacje na temat mechanizmów posturalnych, ich roli i znaczeniu, a także skupia się na działaniach, które wspierają ich rozwój. Przedstawia gotowe zabawy, zadania i ćwiczenia, które pomagają niwelować oraz łagodzić występujące deficyty pełniąc jednocześnie rolę uzupełniającą pozycji z tej samej serii: Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami SI. Zaburzenia posturalne Całość przeznaczona jest dla rodziców i pedagogów, którzy pragną jak najbardziej efektywnie wspierać rozwój przedszkolaka, dlatego autorka zadbała, by przekazywana wiedza i informacje były jasne, przejrzyste i przedstawione w przystępny sposób.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Czym są mechanizmy posturalne i jaką odgrywają rolę?

Jaka zależność zachodzi pomiędzy mechanizmami posturalnymi a systemami zmysłowymi?

Jak rozpoznać symptomy zaburzeń posturanych u dziecka?

Czy zaburzenia posturalne to zaburzenia sensoryczne?

Jak procesy posturalne wpływają na procesy uczenia się?

Jakie gry i zabawy wspierają rozwój procesów posturalnych?

Jak włączyć ćwiczenia do codziennej aktywności?

Jakie można napotkać trudności w planowaniu i wykonywaniu zadań ruchowych?

Jak zachęcić dziecko do regularnego ćwiczenia mechanizmów posturalnych?

Jakie wybrać strategie wspierające wykonywanie zadań ruchowych?

Opracowanie napisane zostało językiem prostym, dzięki czemu całość informacji jest łatwo przyswajalna. Ogromnym plusem niniejszej pozycji jest przedstawienie wiadomości w sposób konkretny, nie poprzestając jedynie na ogólnikowym poruszeniu tematu. Autorka w swoich pracach znana jest z tego, że poruszając dany problem, daje przykłady jego rozwiązania lub zapobiegania, co zdecydowanie podnosi wartość tworzonych przez nią treści. Podane ćwiczenia i zadania dostosowane są do wieku dziecka, a w razie konieczności bardzo łatwo je zmodyfikować, by uwzględniały indywidualne potrzeby przedszkolaka.