Powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej

Czy powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej jest możliwe? Okazuje się, że tak, mimo że zdarza się bardzo rzadko. W jaki okolicznościach realizowany jest taki scenariusz? I na co powinien zwrócić uwagę nauczyciel, którego wychowankiem jest uczeń powtarzający klasę?

Powtarzanie klasy w podstawówce – przyczyny i założenia

Okres nauki w klasach I-III można nazwać okresem ochronnym, gdzie dziecko zawsze otrzymuje promocję do kolejnej klasy. Dzieje się tak na podstawie ustawy: art. 44o ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585). Nawet jeśli dziecko ma ponad 50% nieobecności, nie oznacza to, że grozi mu brak promocji do kolejnej klasy. Często jednak regulamin szkoły wymaga, by dziecko zdało egzamin klasyfikujący. Kiedy zatem powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej może się zdarzyć lub jest konieczne? Dzieje się tak na wniosek wychowawcy lub samych rodziców dziecka, którzy powodowani dobrem ucznia dochodzą do wspólnych wniosków, że więcej korzyści przysporzy powtarzanie programu niż pójście dalej. Na podstawie złożonego wniosku rada pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie promocji do kolejnej klasy. Ale który rodzic chciałby, by jego dziecko powtarzało klasę?

Powtarzanie klasy I-III szkoły podstawowej – porażka i wstyd?

Dla wielu rodziców brak promocji do kolejnej klasy to wstyd i sygnał, że ich dziecko nie należy do najinteligentniejszych. Niestety taki tok myślenia nie tylko jest niezwykle krzywdzący, lecz także wpływa na całe życie ucznia. Powtarzanie 1 klasy szkoły podstawowej może faktycznie być szokujące, ale świadczy o tym, że uczeń musi przezwyciężyć zasadne „niepowodzenia szkolne”, które szybko dostrzeżone i niwelowane nie zahamują całościowego i holistycznego rozwoju dziecka. Mogą do nich należeć: 

 • nadpobudliwość, trudność w koncentracji uwagi, 
 • niedojrzałość emocjonalna i społeczna, 
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy,  
 • trudna sytuacja rodzinna – tyczy się to głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których potrzeby nie są zaspokajane,
 • nadwrażliwość na bodźce tj. hałas, dźwięki i światło,
 • specyficzne trudności w uczeniu się – zarówno te zdiagnozowane jak i niezdiagnozowane, 
 • niedojrzałość procesów poznawczych.

powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej

Niektóre z powyższych może dostrzec logopeda lub inny specjalista poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której uczęszcza dziecko. Wówczas na podstawie analizy i indywidualnych potrzeb ucznia, może zalecić, by odroczyć edukację szkolną lub poczekać z promocją do następnej klasy. Dzięki temu dziecko może nadrobić braki, które nie będą mogły się pogłębić na wyższych etapach edukacji, skupić się na wyrównaniu elementów rozwoju, które dotychczas można było uznać za nieharmonijnie. 

A ile razy dziecko może powtarzać klasę? Nie ma konkretnych przepisów regulujących tę kwestię, ale jeśli uczeń jest zagrożony ponownym powtarzaniem klasy, warto głębiej wniknąć w jego potrzeby i problemy. Być może niezbędne będzie przeniesienie go do placówki edukacyjnej, w której jego trudności zostaną rozpatrzone pod innym kątem lub będzie wymagać indywidualnego toku nauczania. (Szczególnie jeśli jest to dziecko z niepełnosprawnością w szkole).

Należy jednak pamiętać, że uzasadnienie powtarzania klasy i nowy roku szkolny w tej samej klasie to dopiero początek. W obliczu tego scenariusza kryje się jeszcze wiele innych wątków.

Powtarzanie klasy = wykluczenie rówieśnicze i społeczne 

Dziecko, które nie otrzymało promocji do kolejnej klasy jest stygmatyzowane – zarówno przez kolegów w klasie jak i środowisko, w którym się wychowuje. Niezbędne jest zatem wsparcie ze strony WSZYSTKICH nauczycieli/pedagogów placówki oraz rodziców. Mimowolnie uczeń będzie wytykany palcami jako „ten, co nie zdał”, dlatego tu powinni wkroczyć dorośli. Samoocena u dzieci jest zależna od dorosłych, którzy mogą wspieraj jej budowanie, lub podeptać ją w jednej chwili nieprzychylnym spojrzeniem, lub słowem. Uczeń, który powtarza klasę powinien mieć zapewnioną opiekę psychologiczną i emocjonalną ze strony wychowawcy, który zawsze poda mu pomocną dłoń. Jak może to zrobić? 

 1. Porozmawiaj z uczniem. Wyjaśnij dziecku, że powtarzanie klasy to nie koniec świata, porażka czy powód do wstydu. Zachęć, by skupiło się na możliwościach i nie słuchało złośliwych komentarzy. Wiele zależy od formy przekazania tej informacji, dlatego nie rób tego w pośpiechu pomiędzy przerwą, ale lekcją. Zamiast tego stwórz miłą atmosferę i zadbaj o poczucie komfortu/bezpieczeństwa dziecka. 
 2. Poszukaj pozytywów. Zna częściowo materiał, więc może przodować w jego przyswojeniu nad swoich kolegów i utrwali być może większy zakres wiedzy, która będzie mu towarzyszyć na wyższych szczeblach edukacji. 
 3. Pokrzepiające przykłady. Wielu sławnych ludzi było wyrzuconych ze szkoły, zawieszanych lub musieli powtarzać klasy. Nie chodzi o to, by się porównywać, czy wykazywać, że szkoła nie jest potrzebna, ale podkreślić, że te edukacyjne – niezbyt przyjemne – doświadczenia nie powstrzymują rozwoju, kariery czy dążenia do marzeń. 
 4. Wyznaczenie celów. Opracuj z dzieckiem plan działania na ten rok i wyjaśnij, na czym się skupicie, by mogło nadrobić braki. Dzięki temu uczeń będzie wiedział, jak spożytkować swoją energię i na czym skoncentrować uwagę. Jeśli to ułatwi realizację celów, możesz zwolnić ucznia z zaliczeń, z którymi poradził sobie w poprzednim roku szkolnym – czas na ponowną naukę tego samego będzie mógł przeznaczyć na problematyczny zakres materiału. 
 5. Zadbaj o atmosferę w klasie. Wyjaśnij wychowankom, że kolega/koleżanka nie powtarza klasy z powodu lenistwa czy braku inteligencji. Jeśli nie chcesz podawać konkretnego powodu możesz ogólnikowo nakreślić, w jakich wypadkach może dojść do powtarzania roku np. „niekiedy powtarzanie klasy wynika z migracji rodziny dziecka i różnic programowych pomiędzy państwami. By uczeń mógł dobrze włączyć się w harmonogram polskiej edukacji, niekiedy niezbędne jest powtarzanie roku”. Reaguj natychmiastowo na wszelkie przejawy wykluczenia, które mogą pojawić się w dowolnym momencie roku szkolnego. 
 6. Współpracuj z rodzicami. Niekiedy rodzice sami mogą być przygnębieni i zawiedzeni faktem, że ich pociecha powtarza rok. To naturalne, że chcą dla niej jak najlepiej i się martwią jej edukacyjną przyszłością. Wspieraj ich poprzez informowanie o postępach dziecka, a także nowych osiągnięciach.

Twoje nastawienie do dziecka jako nauczyciel będzie też miało wpływ na jego motywację. Więcej na ten temat podkreślaliśmy w artykule: Emocje w nauczaniu i ocenianiu: jak skutecznie doceniać postępy uczniów i motywować do dalszych wysiłków? 

Nie przekreślaj zatem ucznia, który powtarza rok i nie pozwól na to, by robili to jego rówieśnicy. Być może dzięki Twojej postawie dziecko nie tylko będzie miało solidne postawy do budowania własnej samooceny, lecz także rozwinie skrzydła wymarzonej kariery, pamiętając przy tym ile zawdzięcza swojemu wychowawcy, na samym starcie edukacyjnej drogi!

Bibliografia: 

 1. Brak promocji uczniów klas I-III szkoły podstawowej - LIBRUS Szkoła.
 2. Powtarzanie klasy: w jakich przypadkach? Martyna Piotrowska.
 3. Niepowodzenia dydaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży w świetle ustaleń nauk pedagogicznych, Maria Januszewska-Warych.
 4. Perspektywy postrzegania zjawiska drugoroczności, Natalia Ubik.
 5. Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym, Marzena Czarnocka. 
 6. Jak przeciwdziałać dokuczaniu w klasie i budować atmosferę przyjaźni i współpracy?, Greta Droździel-Papuga,
 7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, ORE.