Zachowania impulsywne u dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Impulsywność prowadzi do podejmowania gwałtownych i nieprzemyślanych decyzji, bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Osoby takie, mają trudności z okazywaniem cierpliwości, a ich działania podyktowane są odczuwanymi w danej chwili emocjami. Niestety impulsywne zachowania nie dotyczą wyłącznie dorosłych.W przypadku dzieci, impulsywność ma wpływ na ich naukę, przyswajanie wiedzy oraz rozumienie otaczającego je świata. Może to przeszkadzać w nawiązywaniu relacji, a w przypadku niepowodzenia impulsywnie realizowania planu, skutkować rozżaleniem lub frustracją.

Niniejsze opracowanie zawiera wskazówki jak pracować z impulsywnym dzieckiem, jak umiejętnie je wyciszać i wspierać rozwijanie cech, które będą łagodzić gwałtowne działania. Prócz porad, zadbano o praktykę, prezentując dokładnie przemyślane scenariusze zajęć, które przewidziano dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym charakteryzują się zachowania impulsywne u dzieci?
  • Jakie są skutki zachowań impulsywnych u dzieci?
  • Czy zachowania impulsywne u dzieci mogą wskazywać na zaburzenia psychiczne?
  • Jak impulsywność dziecka wpływa na jego poziom agresji?
  • Jak współpracować z rodzicami dziecka impulsywnego?
  • Jak przewidywać zachowania impulsywne i im przeciwdziałać, stosując czynności profilaktyczne?
  • Jak dawać dziecku dobry przykład panowania nad emocjami?
  • Jak wspierać logiczne myślenie oraz przyczynowo-skutkowe?
  • W jaki sposób wyciszać dziecko, by nie ulegało impulsywnym bodźcom?
  • Jak pomóc dziecku skoncentrować się na wykonywanym zadaniu?

Całe opracowanie jest skonstruowane w formie poradnika i kart pracy, dzięki czemu nauczyciel, zapoznając się z teorią od razu może przejść do wprowadzenia jej w czyn. Każdy z autorskich scenariuszy skupia się na konkretnych celach oraz opisuje metodykę działania, co usprawnia prowadzenie zajęć. Ponieważ zadania są zróżnicowane i obejmują wielorakość technik wykonania, staną się atrakcyjne dla uczniów, co wpłynie na ich zaangażowanie w lekcje i współpracę z nauczycielem.