Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą aktywności muzyczno-ruchowej

Cena: 49,00 zł

Wyrażanie swoich emocji i uczuć jest jedną z istotnych potrzeb człowieka. Nieumiejętny ich przekaz może prowadzić do frustracji i przygnębienia. Jednak wyrażania emocji trzeba się nauczyć – najlepiej w okresie dzieciństwa.

Prezentowana pozycja wskazuje jak wykorzystać naturalną żywotność dzieci i za pomocą aktywności muzyczno-ruchowej pokazać najmłodszym jak mogą wyrażać samych siebie. Prócz tego podkreśla, jak muzyka oddziałuje na całościowy rozwój człowieka i pomaga uporać się z negatywnymi odczuciami.

Praktyczne, pełne zabaw autorskie scenariusze zajęć staną się wspaniałą podporą dydaktyczną przedszkolnych lekcji oraz sprzyjać będą domowemu organizowaniu czasu.

Scenariusze przeznaczone są dla dzieci wieku przedszkolnego i podzielone zostały na grupy dzieci 3-letnich, 4-letnich oraz 5 i 6-letnich.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym są emocje i jak przebiega ich rozwój?
 • Dlaczego tak ważna jest samokontrola u dzieci?
 • Jaka jest rola aktywności fizycznej w rozwoju jednostki?
 • Jakie są zalety aktywności fizycznej w rozwoju dziecka?
 • Jakie są elementy muzyki?
 • Jak wykorzystać naturalną żywotność dziecka do zajęć muzyczno-ruchowych?
 • Jak kształtować przynależność do grupy?
 • Jak wyrażać swoje emocje w sposób zdrowy i prawidłowy?
 • Jak rozwijać orientację przestrzenną?
 • Jak kształtować i rozwijać empatię?
 • Jak identyfikować swoje potrzeby i emocje?
 • Jak rozwijać spostrzegawczość?
 • Jak rozwijać umiejętność skupiania uwagi?
 • Jak wyrazić swoją ekspresję za pomocą muzyki?
 • Jak rozwijać dziecięcą kreatywność i słuch?

Scenariusze zajęć są bardzo łatwe do realizacji, gdyż zawierają dokładny opis działań, wskazują cele, jakie należy osiągnąć i potrzebne narzędzia dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia lekcji. Dzięki atrakcyjnemu programowi i licznym obrazkom, dzieci chętnie przystąpią do zajęć i z pełnym zaangażowaniem będą wykonywać polecenia.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz artykuł: "Emocje dziecka: Jak pomóc je regulować?"