Empatia. Scenariusze zajęć i karty pracy

Cena: 49,00 zł

Mówi się, że empatia to wizytówka człowieczeństwa – i faktycznie sporo w tym prawdy. To umiejętność wczucia się w czyjeś położenie, zrozumienie jego intencji i przekonań oraz postępowanie zgodnie z podyktowanym uczuciem. To ona popycha ludzi do wielkich czynów, filantropii i szlachetnych uczynków. Empatia pomaga również zrozumieć złożoność świata i otaczających nas osób. Jednak nie jest to cecha wrodzona – empatii trzeba się nauczyć. W jaki sposób i kiedy?

By człowiek mógł w pełni rozumieć i rozwijać empatię, powinien zostać z nią zaznajomiony już we wczesnym dzieciństwie. Jak zatem pokazać dzieciom czym jest empatia i dlaczego ma takie istotne znaczenie w życiu? Niniejsza publikacja świetnie omawia to zagadnienie, jednocześnie prezentując scenariusze zajęć, podczas których dzieci mogą nie tylko poznać teoretyczną, ale i praktyczną stronę empatycznego zachowania.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Czym jest empatia i od czego ona zależy?

Jakie zachowania można nazwać empatycznymi?

Jak nauczyć dzieci rozpoznawać własne emocje?

Co wspólnego z empatią mają neurony lustrzane?

Jak wspierać kształtowanie mentalizacji u dzieci?

Jak ułatwić dziecku rozróżniać dobro od zła?

Jakie korzyści wynikają z empatii?

Dlaczego to takie ważne, by dzieci przejawiały empatię? J

ak wzmocnić empatyczne wzorce zachowań wśród najmłodszych dzieci?

Jakie ćwiczenia wspierają rozwój umiejętności współodczuwania?

Prezentowana pozycja to praktyczny poradnik, który zwraca uwagę jak istotną rolę w rozwoju empatii u dzieci ma nauczyciel – mentor, który za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń może wpływać na kształtowanie się tego przymiotu w młodym pokoleniu. Scenariusze zajęć umożliwiają pracę i interakcję z rówieśnikami, co ułatwi dzieciom jeszcze lepiej przyswoić sobie schemat empatycznych zachowań i na ich podstawie analogicznie postępować w innych okolicznościach. Ćwiczenia obejmują różnorodną formę zabaw – wierszyki, bajki, kolorowanki, łamigłówki, wykreślanki itp., dzięki czemu nauczyciel w łatwy sposób będzie mógł prowadzić zajęcia w sposób różnorodny i ciekawy.

Podobne produkty