Agata Hiacynta Świątek

Psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje się psychologią społeczną, psychologią muzyki i zoopsychologią, a po pracy poszukuje piękna w sztuce, naturze i drugim człowieku.