Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka. Scenariusze zajęć i karty pracy

Cena: 49,00 zł

Prawidłowe i swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie uzależnione jest od odpowiednio rozwiniętych umiejętności społecznych, które nabywamy w okresie wczesnego dzieciństwa. Wpływają one na relacje z rówieśnikami, otoczeniem, a także holistyczny rozwój dziecka. Jak jednak dokładnie przebiega proces kształtowania umiejętności społecznych i od czego należy zacząć? Jakie umiejętności powinno już opanować dziecko w zależności od wieku i rozumienia? Na te i wiele innych pytań odpowiada niniejsza publikacja.

Ponadto podpowiada jak przygotować dziecko do rozumienia odmienności drugiego człowieka, akceptowania jego autonomii i różnic, a także jak nauczyć je przewidywać skutki swoich zachowań. Prócz konkretnych informacji, prezentuje autorskie scenariusze zajęć, które ułatwią dzieciom przyswojenie tych ważnych nauk i umiejętności.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

Czym są i jak możemy podzielić umiejętności społeczne?

Jakie umiejętności społeczne powinno przyswoić dziecko, kończąc edukację przedszkolną?

Jak rozwijać u przedszkolaka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych?

Jak zaszczepić dziecku odpowiednie podejście do dóbr materialnych?

Jak nauczyć dziecko dzielenia się z innymi?

Umiejętności społeczne wspierają bezkonfliktowe nawiązywanie relacji oraz umiejętne rozwiązywanie problemów czy trudności. Ich poziom rozwoju jednak decyduje o tym jak dobrze poradzi sobie dziecko w rozmaitych sytuacjach dnia codziennego. Przedszkole to ewidentnie miejsce rozwijania i kształtowania elementów umiejętności społecznych, jednak istotne jest zaznajomienie z tymi zasadami samych rodziców i opiekunów dziecka, by mogli utrwalić prawidłowe wzorce zachowań. Pedagog i opiekun przedszkolny może zatem praktycznie wykorzystać wiedzę zawartą w opracowaniu, by umiejętnie przekazać ją rodzinom podopiecznych, by jeszcze lepiej wesprzeć ich rozwój. Każdy ze scenariuszy zajęć został opisany krok po kroku, podkreślając główny cel, metodykę pracy i niezbędne narzędzia do wykonania ćwiczeń, dzięki czemu pedagog może szybciej i sprawniej przygotować się do prowadzenia zajęć.