Darmowe

Karty pracy dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Edukacja wczesnoszkolna

Radzenie sobie z emocjami nie zawsze jest łatwe, a co ważniejsze nie przychodzi samoistnie. By móc kontrolować wybuchy emocji oraz własne odczucia, niezbędny jest trening i ćwiczenia. W przypadku dzieci, dodatkowym motywatorem wspierającym w tym zakresie, powinien być nauczyciel, który w codziennych zajęciach uwzględni indywidualne potrzeby dziecka, które wykazuje zaburzenia emocjonalne. 

Niniejsze karty pracy skupiają się na pokonywaniu trudności i wskazują dziecku, jak przedstawiać swoje emocje w akceptowalny dla otoczenia sposób. Dzięki temu łatwiej mu będzie nawiązać przyjacielskie relacje z rówieśnikami oraz dorosłymi w  jego środowisku. 

Fragment pochodzi z publikacji dostępnej w naszej księgarni: Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Jak skutecznie pokonywać trudności? 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak nauczyć dziecko analizy zachowań na wybranych przykładach?
  • Jak czytać ze zrozumieniem?
  • Jak korzystać ze słownika synonimów?
  • Jak dokonać samoanalizy własnego zachowania? 
  • Jak i dlaczego warto używać synonimów?
  • W jaki sposób wykonywać polecenia złożone i wielowątkowe?

Prezentowane karty pracy skupiają się nie tylko na emocjach, ale także na niezbędnych umiejętnościach edukacyjnych, które dziecko będzie kształtować przez cały okres nauki. Analiza czytanej treści (wierszy), a także wskazówki jak korzystać ze słownika synonimów wspierają kreatywne myślenie, wyciąganie prawidłowych wniosków i wzbogacają słownictwo dziecka. To ostanie szczególnie jest przydatne przy wyrażaniu swoich głębokich myśli i odczuć, dzięki temu dziecko uczy się prawidłowo interpretować swój stan emocjonalny i na niego reagować. Często zachowania agresywne czy złośliwe wynikają z niezrozumienia samego siebie i poczucia zagubienia. 

Dzięki zabawie i ciekawym zadaniom dziecko zaangażuje się w wykonanie kart pracy, które uwzględniają rysowanie, dostrzeganie różnic i podobieństw.  Ponadto zaprezentowane ćwiczenia uczą samodzielnej pracy i samodzielnego myślenia podczas wykonywania zadań opisowych o punkt widzenia.