Darmowe

„Emocjonalny ja, emocjonalni inni” – Trening Umiejętności Społecznych

Jednym z elementów dorastania i rozwoju dziecka jest jego adaptacja w życiu społecznym. Poznawanie zasad, funkcjonowania i obcowania z drugim człowiekiem nabywa się w efekcie treningów i własnych doświadczeń, które w dużej mierze opierają się na identyfikowaniu i rozumieniu emocji, swoich i innych. 

By dzieci mogły jak najlepiej zrozumieć przekazywane przez nauczyciela informacje, warto włączyć do ich codzienności szkolnej ćwiczenia i zabawy, które ułatwią przyswojenie nie tylko samej teorii, ale i praktyki. Niniejsza pozycja zawiera scenariusz zajęć z elementami TUS (treningu umiejętności społecznych), dzięki którym dzieci aktywnie uczą się obcowania w grupie rówieśniczej, a także postępowania podczas zawierania nowych znajomości. Fragment prezentowanego materiału pochodzi z czasopisma „Życie szkoły”.

Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

  • Jak nauczyć dzieci wyrażania swoich emocji w sposób akceptowalny społecznie?

  • Jak wskazać uczniom metody rozwiązywania problemów i konfliktów. 

  • Jak przyswoić i wdrażać w codzienności  zachowania społeczne w gronie rówieśników?

  • Jak nauczyć się przestrzegać zasad fair play?

  • Jak pracować i wspierać się w grupie wykonując wspólne zadanie?

Całość ma niezwykle przejrzysty i jasny charakter – scenariusz zawiera dokładny opis celów tj. ogólnych i operacyjnych, dzięki czemu nauczyciel, prowadząc zajęcia na ich podstawie, wie, na czym dokładnie się skupić i jaką umiejętność społeczną podkreślić. Prócz tego wie jakich użyć metod i narzędzi dydaktycznych, by lekcja przebiegała sprawnie i zgodnie z tokiem myśli prezentowanych zabaw. 

Ćwiczenia i zabawy zostały zróżnicowane i dobrane tak, by nie tylko były podstawą treningu umiejętności społecznych, ale angażowały dzieci o różnych charakterach i osobowościach – zabawy ruchowe spodobają się uczniom bardzo aktywnym, natomiast ćwiczenia relaksacyjne mogą przypaść do gustu dzieciom spokojniejszym. 

Propozycje ćwiczeń przewidziane są dla dzieci okresu wczesnoszkolnego – klas I-III.