Elżbieta Korczewska

Elżbieta Korczewska to wieloletnia dyrektorka przedszkola, nauczyciel Anna Kordźińska-Grabowska działa jako psycholog i oligofrenopedagog. Specjalizuje się w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wolniej rozwijających się z dysharmoniami rozwoju psychomotorycznego. Prócz tego jest autorką licznych opracowań scenariuszy i artykułów z zakresu pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Lidia Kołodziejska to dyrektorka przedszkola, mgr pedagogiki nauczania początkowego oraz wychowania przedszkolnego, a także autorka licznych artykułów i opracowań specjalistycznych.