dr hab. prof. UWr. Anna Brytek-Matera

Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi – EAT Lab (Instytut Psychologii, UWr). Psycholog, terapeuta poznawczo--behawioralny. Aktywnie współpracuje z zagranicznymi zespołami badawczymi (m.in. z Uniwersytetu Stanforda). Autorka ponad stu artykułów naukowych, pięciu monografii i dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową. Członek rady redakcyjnej czterech czasopism o zasięgu międzynarodowym. Kierownik dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.