ks. prof. Andrzej Szostek

Marianin, filozof i etyk. Przez całą karierę naukową związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, którego był prorektorem i rektorem, a także kierownikiem Katedry Etyki. Obecnie profesor emeritus KUL, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, współpracuje jako profesor wizytujący z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Członek m.in. Rady Naukowej Fundacji Rektorów Polskich i Polskiej Akademii Umiejętności. Napisał m.in.: Normy i wyjątki; Natura – rozum – wolność; Wokół godności, prawdy i miłości; Śladami myśli świętego: osoba ludzka pasją Jana Pawła II; Uczestniczyć w losie Drugiego: rozmowy o etyce, Kościele i świecie (w rozmowie z Jarosławem Dudkiewiczem) oraz Pogadanki z etyki (kilkakrotnie wznawiane).