dr hab. Michał H. Chruszczewski

Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykłada m.in. historię myśli psychologicznej. Interesuje się psychologią nudy, twórczości, zdolności i osobowości ujmowanej w kategoriach cech. Współuczestniczył w pracach badawczych dotyczących zwierząt (przede wszystkim koni). Jest autorem komercyjnych narzędzi diagnostycznych tworzonych dla biznesu. Ostatnio nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się jego książka Nuda. Ujęcie psychologiczne i humanistyczne, która w sposób całościowy ujmuje tematykę nudy.