dr med. Bohdan T. Woronowicz

Psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, kieruje Centrum Konsultacyjnym AKMED w Warszawie.