Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Zbiór dobrych praktyk dla nauczycieli i rodziców

Cena: 29,00 zł

Człowiek rozwija się i uczy przez całe życie – najsilniej jednak ten rozwój przebiega w pierwszych latach życia dziecka. Dlatego tak ważne jest, by właśnie wtedy wychwytywać, diagnozować i korygować ewentualne nieprawidłowości rozwojowe. Dzieci nie rozwijają się dokładnie w tym samym tempie, ale warto zwracać uwagę na nietypowe zachowania w wieku niemowlęcym.

Niniejsze opracowanie przeprowadzi Cię przez zagadnienia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pokaże Ci, na jakie postępy dziecka lub ich braki warto zwrócić uwagę, jak planować pracę z małym dzieckiem dotkniętym konkretnym zaburzeniem, tak by ta praca miała szansę odnieść pożądany skutek i w jaki sposób wspierać dziecko w osiągnięciu celu. Tłumaczy również, kto poza dzieckiem powinien zaangażować się w procesy związane z wczesnym wspomaganiem.

Patroni

Opracowanie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w sposób zwięzły i konkretny tłumaczy zawiłości terapii, którą powinno być objęte każde dziecko w wieku 0-6 lat z trudnościami rozwojowymi oraz pokazuje, na jakie warunki warto zwrócić uwagę, by terapia mogła odnieść pożądany skutek, korygujący wszelkie zaburzenia i wspierający prawidłowy rozwój.

Dzięki publikacji dowiesz się:

  • Jaką strategię określa się mianem „zabawy SMART” i do czego ma ona doprowadzić?
  • Jak brzmią przedstawione przez Lucy Jane Miller zasady terapii, której głównym celem jest zwiększenie dojrzałości neurofizjologicznej dziecka, regulacja pobudzenia oraz nawiązanie relacji z dzieckiem i rodzicem?
  • Jak wygląda najlepsze środowisko do stymulowania rozwoju dziecka z zaburzeniem rozwoju?
  • W jaki sposób można dostosować dziecku środowisko życia, by ułatwić jego codzienne funkcjonowanie?
  • Jakie znaczenie odgrywa muzyka we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?
  • Na jakie zabawy ruchowe z dzieckiem warto postawić w ramach terapii? Jakie aktywności mogą pomóc w konkretnych trudnościach?
  • Czym są odruchy pierwotne i co może oznaczać ich zbyt długie utrzymywanie się?