Darmowe

Scenariusze zajęć kształtujących świadomość emocjonalną dzieci

Kształtowanie świadomości emocjonalnej dzieci wpływa na rozwój ich kompetencji w obszarze społecznym, psychologicznym i prakseologicznym. Jak jednak to robić, by nauka była atrakcyjna i jednocześnie prosta? Najlepiej poprzez zabawę dostosowaną do wieku dziecka. Niniejszy fragment e-booka prezentuje stworzone przez specjalistów scenariusze zajęć dla dzieci sześcioletnich, które stanowią solidne urozmaicenie każdej lekcji. 

Scenariusze skupiają się na samoregulacji i rozumieniu trudnych emocji m.in. złości i strachu, które często towarzyszą dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w intensywnym stopniu. Można je łatwo wdrożyć do codziennego planu lekcyjnego lub dowolnie i elastycznie modyfikować do indywidualnych potrzeb dzieci. Prezentowany fragment pochodzi z publikacji: Kształtowanie umiejętności samoregulacji i odroczonej gratyfikacji. Scenariusze zajęć i karty pracy.

Patroni

Z publikacji dowiesz się: 

  • Jak pomóc dziecku rozpoznawać i rozumieć emocje?
  • Jak nauczyć dziecko wyrażania złości w sposób akceptowalny?
  • Jak wspierać uwrażliwianie na odczuwanie emocji?
  • Jak sobie radzić ze złością?
  • Jak nauczyć dzieci przezwyciężać strach i lęki?

Umiejętnie prowadzone zajęcia nie tylko staną się wartościowe pod względem dydaktycznym, ale również będą stanowić motywację do nauki, dzięki swojej atrakcyjnej oprawie. Dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego są wymagającymi odbiorcami wiedzy, którą najlepiej przyswajają w formie urozmaiconej zabawy. 

Niniejsze scenariusze zajęć mają na celu łatwy przekaz i wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci oraz ułatwienie nauczycielom prowadzenie lekcji. Każda karta pracy zawiera dokładne informacje na temat przebiegu zajęć, podkreśla cele główne, a także wskazuje, jakie narzędzi dydaktyczno-edukacyjne będą niezbędne do wykonania poszczególnych ćwiczeń.  

Scenariusze uwzględniają zabawy ruchowe, dialog z dziećmi, prace plastyczne i wspólne czytanie, dzięki czemu dzieci mogą doskonalić swoje wszechstronne umiejętności i talenty.

 

Potrzebujesz wskazówek dotyczących regulacji emocji dziecka? Nasz artykuł: "Emocje dziecka: Jak pomóc je regulować?" jest do Twojej dyspozycji!

Podobne produkty