Dziecko z dysharmonią rozwojową u progu szkoły

Poradnik dla nauczycieli i rodziców

Cena: 29,00 zł

Praca z uczniem z dysharmonią rozwojową nie jest łatwa, gdyż nie jest to zaburzenie jednorodne, u każdego dziecka przebiega trochę inaczej. Trzeba dostrzec jego przyczyny, zdiagnozować największe trudności, a następnie rozpocząć odpowiednio celowaną terapię.

Publikacja „Dziecko z dysharmonią rozwojową u progu szkoły” jest jedną z niewielu, która porusza ten problem, a jednocześnie na niego odpowiada!

Dzięki tej pozycji łatwiej wyodrębnisz problemy i określisz czynniki, które sprawią, że dzieci będą pracowały adekwatnie do swoich możliwości, szybciej poradzą sobie z rozmaitymi wyzwaniami szkolnymi, nauczą się rozwiązywać problemy i twórczo myśleć, a także będą szanować siebie i innych. Dowiesz się także, za pomocą jakich ćwiczeń możesz pracować z uczniami i co możesz zrobić, zamiast szukać gotowych recept.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• Jak objawia się dysharmonia rozwojowa? Na co należy zwrócić uwagę w tej kwestii?

• Przez jakie czynniki może być wywołana dysharmonia rozwojowa?

• Jakie możemy wymienić typowe symptomy u dzieci z dysharmonią rozwojową?

• Co jest głównym celem terapii dziecka z dysharmonią rozwojową? Jaki jest najlepszy okres do rozpoznania tego zaburzenia?

• Jak wygląda terapia dziecka z dysharmonią rozwojową metodą Procus i Block?

• Jak wygląda terapia dziecka z dysharmonią metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i jakie argumenty przemawiają za współudziałem rodziców?

• Dlaczego dzieci uzdolnione często są jednocześnie dotknięte dysharmonią rozwojową?

• W jaki sposób najlepiej pracować z dziećmi z dysharmonią rozwojową?

• Jak współpracować z rodzicem dziecka z dysharmonią?

Ponadto w książce znajdziesz studium przypadku dziecka uzdolnionego plastycznie z dysharmonią rozwojową, ilustracje prac, które mogą przybliżyć problem, 13 propozycji kart pracy dla dzieci z uzdolnieniami matematycznymi w wieku 6-7 lat, literaturę, dzięki której możesz sięgnąć po inne pozycje dotyczące problemu i miejsce na notatki na końcu publikacji.