Niezbędnik pedagoga specjalnego. Techniki behawioralne i metody integracji sensorycznej

Cena: 28,98 zł

Pedagog specjalny jest wsparciem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A co może być wsparciem dla pedagoga specjalnego? Niniejsze opracowanie! Publikacja zawiera informacje i porady z zakresu terapii behawioralnej, metod integracji sensorycznej, aktywizacji dzieci zarówno okresu przedszkolnego, jak i szkolnego. Niezbędnik zaopatrzono w konkretny zbiór ćwiczeń, które pedagog specjalny może wykorzystać podczas zajęć. Ułatwi to jego pracę, a także poszerzy możliwości edukacji kadry nauczycielskiej z zakresu pomocy podopiecznych placówki.

Pozycja jest wynikiem współpracy licznych specjalistów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, dzięki czemu niezbędnik ma solidne zaplecze pod względem autorytetu i jakości.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak skutecznie stosować techniki behawioralne?
  • Jak mierzyć skuteczność interwencji/terapii behawioralnej?
  • Jak wykorzystać metody integracji sensorycznej w terapii dzieci z autyzmem?
  • Jak zaplanować pracę terapeutyczną z dzieckiem ze spektrum autyzmu?
  • Jak rozpoznać zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci afatycznych?
  • Jakie są istotne aspekty diagnozy i terapii przetwarzania sensorycznego u dzieci afatycznych?
  • Jak wykorzystać prezabawki w aktywizacji dzieci w okresie wczesnej interwencji?
  • Jakie wyróżniamy rodzaje prezabawek i jaka jest ich rola w stymulacji polisensorycznej dziecka?
  • Jak doskonalić współpracę z rodzicami i opiekunami? Jak zaplanować przebieg zajęć?
  • Jak rozwijać procesy przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku szkolnym?

Opracowanie zawiera ćwiczenia dla każdego opisywanego problemu, dzięki czemu staje się wielowątkowym narzędziem edukacyjnym. Mogą być zmodyfikowane pod kątem potrzeb dziecka, metod pracy w placówce lub stylu prowadzenia zajęć przez nauczyciela.