dr Krystyna Pomorska

Psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, doktor nauk humanistycznych i wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Magdalena Charbicka – Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wiceprezes i współzałożyciel „Fundacji z ASPIracjami” działającej na rzecz osób ze spektrum ASD. Doktorantka w katedrze pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autystycznego. Koordynatorka autorskich studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera. Bierze udział w projektach walidacyjnych mających za zadanie wprowadzenie różnych narzędzi diagnostycznych pomocnych w pracy terapeuty min. ADOS-2, PEP-3, System Oceny Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3. Jeste autorem książek „Dziecko z zespołem Aspergera” oraz „Integracja sensoryczna każdego dnia”. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią osób z ASD. Jadwiga Polakiewicz – Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją w Krakowie.