Bajki terapeutyczne dla najmłodszych

Cena: 29,90 zł

Zbiór 10 opowiadań do czytania i słuchania, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne, radzić sobie z trudnymi emocjami oraz uczą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Za pomocją jakich metod dzieci w ciekawy sposób będą poznawać świat i oswajać się z jego trudnościami?
  • Jak przezwyciężać trudności?
  • W jaki sposób zdobywać wiarę we własne siły?
  • Czym są i jak działają zmysły: dotyku, zapachu, wzroku?
  • W jaki sposób wykorzytsać bajki jako materiał do pracy dydaktycznej w przedszkolu?