Plany rozwoju zawodowego

Aby znaleźć interesujący Cię scenariusz kliknij odpowiedni filtr na górze lub skorzystaj z wyszukiwarki:
Szukaj
Realizacja wymagań egzaminacyjnych dla uzyskania stopnnia nauczyciela mian.
06 lipiec 2004
Ocena: brak

To druga część mojego sprawozdania w której konkretne działania zaliczam do poszczególnych wymagań. Dodam że plan miałam napisany sferami i stąd pomysł takiego zestawienia.

Czytaj dalej
Organizacja awansu zawodowego nauczycieli
28 czerwiec 2004
Ocena: brak

Propozycja organizacji awansu zawodowego nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Krasnobrodzie.

Czytaj dalej
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju n-la kontraktowego
14 czerwiec 2004
Ocena: brak

„Jest to złota zasada w życiu:
wymagać mało od świata a dużo od siebie”

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego nauczycielki nauczania zintergowanego.
28 maj 2004
Ocena: brak

UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Czytaj dalej
Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
26 maj 2004
Ocena: 2

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

Czytaj dalej
sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego
23 maj 2004
Ocena: brak

Niniejsze sprawozdanie jest pisemnym przedstawieniem i udokumentowaniem przebiegu mego rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej
Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela.
20 maj 2004
Ocena: brak

Praca nauczyciela podlega ocenie. Jest to zadanie dyrektora szkoły. W celu zapewnienia pełnego obiektywizmu ocenianie przebiegać powinno według określonych procedur oraz szczegółowych kryteriów.

Czytaj dalej
Rola i obowiązki dyrektora szkoły w awansie zawodowym nauczyciela
13 maj 2004
Ocena: 2

W myśl autorów systemu awansu uzależnienie zarobków nauczycieli od ich kwalifikacji, dokonań, aktywności - jako bardziej znaczący i trwały element systemu motywacyjnego, powinno wpłynąć korzystnie na jakość pracy szkoły.

Czytaj dalej
Sporządzanie i realizowanie szkolnego programu doskonalenia zawodowego nauczycie
13 maj 2004
Ocena: brak

Rosną obowiązki dyrektora związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, szczególnie w zakresie organizacji doskonalenia wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest ukierunkowane na rozwój placówki oświatowej, zmierza do podniesienia jakości jej pracy i uczynienia życia szkolnego bardziej wartościowym.

Czytaj dalej
Plan rozwoju zawodowego n-la mianowanego
08 maj 2004
Ocena: brak

Plan rozwoju zawodowego n-la mianowanego wg paragrafów

Czytaj dalej