Izabela Suckiel

Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie, studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Europejskimi, studiów podyplomowych z zakresu coachingu, kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Pracuje jako nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Jest specjalistką w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji.