Poradnik nowoczesnego bibliotekarza

Cena: 49,00 zł

Biblioteki dziś przechodzą ogromną przemianę! Cyfryzacja wymusza na pracownikach bibliotek dokształcanie się, a jednocześnie sprawia, że to oni stają się nauczycielami dla tych młodszych, którzy mniej już żyją w świecie papieru, a bardziej w cyfrowym świecie.

W „Poradniku nowoczesnego bibliotekarza” znajdziesz wysokiej jakości artykuły autorstwa krytyczki i historii literatury wykładającej na Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczące współczesnych mediów oraz blogów, a także rozważań w kwestii książki jako przedmiotu uniwersalnego. Nie brakuje także praktycznych porad dotyczących sposobu nauczania siebie i innych oraz organizacji pracy w grupie. Są to nieocenione porady dla bibliotekarzy, którzy w wielu miastach pełnią dziś funkcję animatorów kultury, organizując rozmaite warsztaty i wydarzenia.

Patroni

Papier jako uniwersalne źródło wiedzy i konkretne porady – to wszystko zawarte jest w tej jednej publikacji! W pierwszej części znajdziesz artykuły i rozważania, między innymi na temat kondycji papierowych książek oraz czasopism w opozycji do mediów cyfrowych. Druga część to praktyczne ćwiczenia i porady dla bibliotekarzy organizujących wydarzenia kulturalne w swoim mieście.

Z tej publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób zachęcić do współpracy dzieci z mniej zgranych grup?
  • Co możemy zrobić, by zmienić nastawienie do pracy zespołowej?
  • W jaki sposób, dzięki pracy zespołowej, osiągnąć zamierzone cele?
  • W jaki sposób zmienić dynamikę grupy ze współzawodnictwa na współpracę?
  • Na czym polega metoda Think – Pair – Share oraz metoda Jigsaw i co możemy dzięki nim osiągnąć?
  • W jaki sposób motywacja wewnętrzna, dotychczasowe doświadczenia i możliwość przyswajania wpływają na naukę u osób dorosłych?
  • W jaki sposób powtarzać materiał podczas uczenia się?
  • Dlaczego blogi mają dziś przyszłość w kontekście krytyki literackiej?
  • Czy książka rzeczywiście jest dziś symbolem postępu?
  • Jakie formy cenzury przez wieki towarzyszyły książce?