Metody wspomagające regulację emocji. Obojętność u dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Obojętność emocjonalna to niezdolność do okazywania emocji, bez względu na to czy są one pozytywne, czy negatywne. W ich miejsce na prowadzenie wysuwa się apatia, która jest niezrozumiała dla otoczenia. Stan ten można zauważyć u ludzi w każdym wieku, jednak w przypadku dzieci może być szczególnie szkodliwy dla ich rozwoju. Dlaczego?

To emocje w dużej mierze kształtują osobowość, zachowania społeczne oraz są podwalinami licznych decyzji. Dzięki nim tworzymy więzi i budujemy przestrzeń towarzyską. W przypadku dzieci obojętnych emocjonalnie można zauważyć trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego lub wyrażaniu emocji mimiką, a to nie sprzyja budowaniu kontaktów międzyludzkich. Co jest przyczyną obojętności emocjonalnej? Jak pomóc dziecku, które wykazuje cechy obojętności emocjonalnej? Na te i wiele innych pytań, związanych z tym zjawiskiem, odpowiada autorka niniejszej pozycji. Prócz tego przedstawia metodykę pracy z dziećmi obojętnymi emocjonalnie poprzez autorskie scenariusze zajęć.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest obojętność emocjonalna?
  • Jakie są przyczyny obojętności emocjonalnej?
  • Jaki powinien być cel działań terapeutycznych pracy z dziećmi obojętnymi emocjonalnie?
  • Dlaczego to takie ważne, by walczyć z obojętnością emocjonalną?

Mimo że obojętność emocjonalna nie jest zaburzeniem, a postrzegana jest jako symptom choroby podstawowej. Ponieważ lubi występować w towarzystwie innych objawów, konieczne jest dokładne analizowanie zachowań dziecka, by móc zlokalizować kierunek rozpoznania (choroby lub zaburzeń). Autorka świetnie omówiła zależności obojętności emocjonalnej u dzieci, dzięki czemu czytelnik w prosty sposób rozumie powagę i złożoność problemu.

Opracowanie wskazuje, jak należy postępować w przypadku pracy z dziećmi obojętnymi emocjonalnie, jak współpracować z ich rodzicami/opiekunami i wprowadzić podopiecznych w świat emocji, gdzie nie ma miejsca na apatię. Scenariusze zajęć, które są podzielone według grup wiekowych, stopniowo przedstawiają dzieciom poszczególne emocje i sposoby ich wyrażania, dzięki czemu dorastające dziecko, będzie mogło prawidłowo komunikować się z otoczeniem i informować o swoich odczuciach.