Dziecko leworęczne u progu szkoły

Poradnik dla nauczycieli i rodziców

Cena: 29,00 zł

Średnio co 10 osoba na świecie jest leworęczna. Mimo to leworęczność wciąż naraża na oceny, dziwne sytuacje edukacyjne, jak przymusowe przestawianie ręki oraz niebezpieczeństwa związane z dostosowaniem świata pod osoby praworęczne.

Jak pomóc, by uniknąć kłopotów? Na to pytanie odpowiada helpbook „Dziecko leworęczne u progu szkoły”.

Na co zwrócić uwagę, pracując z dzieckiem leworęcznym? Jest to ważna wiedza – średnio w każdej 25-osobowej grupie znajdziemy przecież 3 osoby leworęczne! Warto wiedzieć, jak pracować z takimi osobami, by w razie potrzeby wyrównać ich szanse edukacyjne. Helpbook nie tylko podaje rozwiązania, ale i pokazuje, co leży u źródła leworęczności, uświadamiając, jak ważne jest ustalenie lateralizacji i organizowanie odpowiednich pomocy dla dziecka leworęcznego oraz środowiska sprzyjającego nauce i wypoczynku.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

• W jaki sposób dziś próbuje się wyjaśnić leworęczność i jakie mogą być jej źródła?

• Co określa się mianem lateralizacji? Jak powinna wyglądać prawidłowa lateralizacja?

• Po czym możemy poznać dzieci z lateralizacją ustaloną skrzyżowaną?

• W jaki sposób sprawdzić leworęczność lub praworęczność dziecka za pomocą metody Bineta i Vaschide’a?

• Jak przygotować dziecko leworęczne do nauki w szkole?

• Z jakimi trudnościami związanymi z nauką może mierzyć się dziecko leworęczne?

• Jak zorganizować leworęcznemu dziecku miejsce do nauki i zabawy?

• W jakie przybory szkolne warto wyposażyć dziecko leworęczne, by ułatwić mu pracę?

• W jaki sposób powinna przebiegać nauka pisania u leworęcznego dziecka?

• Jak powinna wyglądać pozycja leworęcznego dziecka przy pisaniu?

Ponadto publikacja zawiera arkusz obserwacji Jane M. Healey’a, dzięki któremu łatwiej określisz preferencję lateralną dziecka, zdjęcia typowych błędów związanych z nauką pisania, które popełniają dzieci leworęczne, 12 kart pracy będących propozycją ćwiczeń usprawniających, bibliografię na temat leworęczności oraz miejsce na notatki