Ćwiczenia dla dzieci rozwijające kreatywność. Jak skutecznie pokonywać trudności?

Co za dużo, to niezdrowo

Pobierz bezpłatnie

Kreatywność to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami, koncepcjami. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Uproszczona definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego. Kreatywność jest bardzo ważna w życiu, dlatego scenariusz stanowi pomoc dla potrzeb rozwijania jej u dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Ludzie różnią się między sobą pod względem natężenia cech związanych z kreatywnością, to właśnie w szkole występują warunki, aby kreatywność konkretnych uczniów odkrywać i rozwijać, ponieważ wraz z wiekiem następuje przyrost wiedzy, ale spada naturalna kreatywność. Przy zastosowaniu odpowiednich technik, może jednak wzrosnąć – sprawdź jak to zrobić i pomóc swojemu dziecku!

Patroni

Publikacja jest odpowiedzią na pytania:

  • Jak doskonalić umiejętności poznawcze dziecka?
  • Jaki wpływ ma wykonywanie zadań polisensorycznych?
  • W jaki sposób angażować wszystkie zmysły dzieci?
  • Jak prawidłowo doceniać twórcze pomysły dziecka?
  • Jak zauważać rozwijającą się kreatywność i twórczość dziecka?
  • Które techniki i metody stosować, aby rozwijać kreatywność?
  • W jaki sposób rozwijać logiczne myślenie?
  • Jak wdrożyć systematyczny trening kreatywności?

Przykłady ćwiczeń, które wyzwalają w uczniach kreatywność to: siatka na pomysły, uważność, poranne strony, burza mózgów, 50 zastosowań dla…, w scenariuszu znajdziesz zadania, które bazują na wymienionych przykładach ćwiczeń.

Kreatywność można zatem rozwijać, stosując odpowiednie ćwiczenia. Najlepiej wprowadzać je w trakcie zajęć jako przerywniki lub konkretne zadania wykorzystujące pomysłowość uczniów. Ważne, by były stosowane systematycznie.

Przedstawione w scenariuszu zadania są inspiracją i pomocą zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Natomiast, uczniowie będą mieli dodatkową sposobność wykonywania zadań o różnym stopniu trudności.

Żródło: czasopismo "Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze", luty 2021.