Ćwiczenia dla dzieci rozwijające kreatywność. Jak skutecznie pokonywać trudności?

Co za dużo, to niezdrowo

Kreatywność to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami, koncepcjami. Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Uproszczona definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego. Kreatywność jest bardzo ważna w życiu, dlatego scenariusz stanowi pomoc dla potrzeb rozwijania jej u dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Ludzie różnią się między sobą pod względem natężenia cech związanych z kreatywnością, to właśnie w szkole występują warunki, aby kreatywność konkretnych uczniów odkrywać i rozwijać, ponieważ wraz z wiekiem następuje przyrost wiedzy, ale spada naturalna kreatywność. Przy zastosowaniu odpowiednich technik, może jednak wzrosnąć – sprawdź jak to zrobić i pomóc swojemu dziecku!

Patroni

Publikacja jest odpowiedzią na pytania:

  • Jak doskonalić umiejętności poznawcze dziecka?
  • Jaki wpływ ma wykonywanie zadań polisensorycznych?
  • W jaki sposób angażować wszystkie zmysły dzieci?
  • Jak prawidłowo doceniać twórcze pomysły dziecka?
  • Jak zauważać rozwijającą się kreatywność i twórczość dziecka?
  • Które techniki i metody stosować, aby rozwijać kreatywność?
  • W jaki sposób rozwijać logiczne myślenie?
  • Jak wdrożyć systematyczny trening kreatywności?

Przykłady ćwiczeń, które wyzwalają w uczniach kreatywność to: siatka na pomysły, uważność, poranne strony, burza mózgów, 50 zastosowań dla…, w scenariuszu znajdziesz zadania, które bazują na wymienionych przykładach ćwiczeń.

Kreatywność można zatem rozwijać, stosując odpowiednie ćwiczenia. Najlepiej wprowadzać je w trakcie zajęć jako przerywniki lub konkretne zadania wykorzystujące pomysłowość uczniów. Ważne, by były stosowane systematycznie.

Przedstawione w scenariuszu zadania są inspiracją i pomocą zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Natomiast, uczniowie będą mieli dodatkową sposobność wykonywania zadań o różnym stopniu trudności.

Żródło: czasopismo "Atrakcyjne zajęcia wyrównawcze", luty 2021.