Zajęcia rozwijające kreatywność

Materiały dla nauczycieli do zajęć z dziećmi w przedszkolu

Cena: 49,00 zł

W edukacji przedszkolnej i szkolnej kluczową rolę odgrywa kreatywność. Dotyczy ona nie tylko wychowanków i podopiecznych placówki, ale również nauczycieli i opiekunów. To oni pokazują jak być kreatywnym, jak kreatywnie rozwiązywać trudności i jak rozwijać inne cechy lub umiejętności poprzez kreatywną zabawę. Niestety wzmacnianie kreatywnego podejścia u dzieci nie zawsze jest łatwe. Dlaczego? Bo nauczyciele muszą przedstawiać dziecku świat i panujące w nim zasady według określonych norm czy pewnych schematów.

By nie zatracić odpowiedniego balansu i równowagi pomiędzy pobudzaniem dziecięcej kreatywności a realnym podejściem do codziennych spraw, autor skupił się na praktycznej pomocy dla nauczycieli, przygotowując autorskie scenariusze zadań. Dodatkowo wskazał na stereotypy, które ograniczają potencjał kreatywności i jak jest ona postrzegana w zróżnicowanych sferach życia. Wszystko po to, by jeszcze lepiej pomóc zrozumieć to wielowątkowe zagadnienie i wesprzeć jej skuteczne rozwijanie u najmłodszych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest kreatywność?
  • Jakie panują stereotypy na temat kreatywności?
  • Jak nauczyciel powinien przejawiać kreatywność?
  • Z czym wiąże się kreatywne nauczanie?
  • Jaka jest różnica pomiędzy kreatywnością a twórczością?
  • W jaki sposób kreatywność wpływa na procesy poznawcze dziecka?
  • Jak wyobraźnia łączy się z kreatywnym podejściem i co stanowi priorytet rozwoju dziecka?
  • Czym jest inteligencja kreatywna i z jakich elementów się składa?
  • Jakie metody aktywizujące mogą wspierać rozwijanie kreatywności u przedszkolaka?
  • Jak wspierać logiczne myślenie dziecka?

E-book zawiera urozmaicone scenariusze zajęć, które staną się praktycznym narzędziem rozwijającym kreatywność dzieci. Nauczyciel już na samym wstępie ma przedstawiony główny cel ćwiczeń, metodę działania i pomoce dydaktyczne, co sprzyja jego dobremu przygotowaniu się do lekcji. Dodatkowo prezentowane scenariusze dbają o rozwijanie innych elementów wspierających kreatywność tj. rozbudzanie wiary we własne możliwości, myślenia dedukcyjnego i ciekawości poznawczej.

Ćwiczenia i zabawy nie skupiają się wyłącznie na kolorowaniu czy wycinaniu, a w swoim planie przewidują również doświadczenia i eksperymenty, co ożywi zainteresowanie przedszkolaka i zdecydowanie wpłynie na jego kreatywne myślenie