Kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Kompetencje społeczne to cechy, które wpływają na całościowy rozwój dziecka, jego osobowość, charakter, zachowanie i dokonywanie wyborów. To również umiejętność radzenia sobie ze stresem czy trudnymi sytuacjami, a także odporność emocjonalno-psychiczna.

Ponieważ kompetencje społeczne odpowiadają w dużej mierze za to kim dziecko stanie się w dorosłym życiu, niezwykle ważne jest ich kształtowanie i szkolenie w okresie przedszkolnym. Dlaczego? Bo to w tym wieku dziecko zaczyna rozumieć normy i zasady społeczne, dostrzegać zróżnicowanie rówieśnicze i staje się podatne na wpływy czynników zewnętrznych (książek, bajek, filmów i rówieśników).

By pomóc dziecku stać się pewnym siebie, rozsądnym i dojrzałym członkiem społeczeństwa szanującym siebie i innych, warto pokazywać mu od najmłodszych lat, w jaki sposób to robić.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jaka jest rola nauczyciela w kształtowaniu postaw społecznych?
 • Jak kształtować relacje społeczne w grupie?
 • Czym są i jak się przejawiają działania antyspołeczne?
 • Jak kształcić zachowania społeczne?
 • Jak niwelować i wygaszać działania antyspołeczne?
 • Dlaczego ważna jest prawidłowa komunikacja przedszkolaka z otoczeniem?
 • Jak nauczyć dziecko współpracy podczas kształtowania kompetencji społecznych?
 • Jak pomóc dziecku w dążeniu do samodzielności?
 • Jak nauczyć dziecko szacunku i empatii do innych osób?
 • Jak nauczyciel może stać się autorytetem w przedszkolu?
 • Jak pomóc przedszkolakowi kontrolować swoje emocje?

Rozwijanie kompetencji społecznych sprzyja prawidłowej komunikacji dziecka z otoczeniem i przejawianiu asertywności czy własnego zdania. Dzięki temu może w przyszłości stać się osobą świadomą własnych potrzeb, pragnień i prowadzić satysfakcjonujące życie.

Autorki opracowania prócz niezbędnych informacji i wiadomości z zakresu kompetencji społecznych, umieściły praktyczne propozycje ćwiczeń, które przyczynią się do rozwoju wszystkich dziedzin, jakie obejmują kompetencje społeczne.