Akceptacja odmienności

Cena: 49,00 zł

Inny nie znaczy gorszy! Niestety świat dorosłych ludzi często niesie za sobą odwrotny przekaz. Skutkuje to odtrąceniem, niechęcią, konfliktami i poczuciem wyższości jednej jednostki nad drugą. Dzieci, mimo że widzą wszystkie różnice czy odmienności, nie rodzą się z uprzedzaniami czy niechęcią do innych bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry czy upodobania. Negatywnych wzorców zachowań uczą się od dorosłych, a to może prowadzić do błędnego koła nieporozumień i nienawiści.

Z tego powodu warto propagować akceptację i tolerancję już od najmłodszych lat. Przedszkole jest ku temu idealnym środowiskiem, gdzie dzieci mogą obcować z rówieśnikami pochodzącymi z rozmaitych kręgów społecznych, etnicznych czy kulturowych. Kształtowanie wrażliwości na odmienność jest więc kluczowe do harmonijnego koegzystowania w urozmaiconym otoczeniu.

Niniejsza pozycja przytacza najważniejsze punkty i zalety takiego podejścia oraz oferuje praktyczne ćwiczenia, które pomogą dzieciom od najmłodszych lat akceptować odmienność swoich kolegów.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest akceptacja i tolerancja?
  • Dlaczego to takie ważne byśmy byli tolerancyjni?
  • Do czego prowadzi rak tolerancji i akceptacji?
  • Jak uczyć dzieci akceptacji i wrażliwości na odmienność?
  • Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje i przyjaźnie w zróżnicowanym otoczeniu?
  • Jak budować pozytywną atmosferę, w której wszystkie dzieci będą czuły się swobodnie i bezpiecznie?
  • Jak pomóc dziecku doceniać różnice?
  • Jak nauczyć dzieci dostrzegać wszystkie różnice jako urozmaicenie społeczne, a nie elementy dzielące?
  • Jak nauka tolerancji i akceptacji wpisuje się w podstawę programową edukacji przedszkolnej?

Wrażliwość na odmienność i tolerancja pełnią ważną rolę w rozwoju dziecka i jego postępach edukacyjnych. Wpływa na dojrzałość emocjonalną dziecka i oddziałuje na jego kreatywność życia szkolnego, a następnie zawodowego. Oddziałuje także na jego samoakceptację i daje prawo do odmiennych poglądów, zapatrywań czy sposobu życia. Dorastając w poczuciu akceptacji i tolerancji dziecko czuje się bezpiecznie i może rozwijać każdy element swojej osobowości, charakteru oraz doskonalić umiejętności bez strachu przed odtrącenie, wyśmianiem, czy całkowitym odrzuceniem.