Jak być dobrym wychowawcą?

Autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą

Cena: 49,90 zł

 

Dobry kontakt wychowawcy z podopiecznymi to nie tylko krok do prawidłowych zachowań społecznych uczniów, ale także praktyczna pomoc i wsparcie edukacyjne. Dobry wychowawca staje się wzorem do naśladowania i powiernikiem w czasie kłopotów pojawiających się w środowisku szkolnym i rodzinnym. Książka zawiera wskazówki jak nawiązać prawidłowe relacje z uczniem i stworzyć „pomost” do dobrej wymiany myśli. Prócz tego przedstawia mechanizmy  dotyczące asertywnych zachowań wraz z przykładami oraz narzędzia do autoewaluacji pracy wychowawczej. 

Liczne arkusze planowania dla uczniów i diagnozy pomogą w opracowaniu programu godzin wychowawczych, a także budowaniu autorytetu wśród uczniów. Praktyczne rady uwypuklą jak radzić sobie z uczniem agresywnym lub niedostosowanym społecznie oraz jednostkami wymagającymi szczególnej uwagi pedagogicznej. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak być dobrym wychowawcą?
  • Jak skutecznie kierować klasą?
  • Jak wdrażać zachowania asertywne i budować autorytet wśród uczniów?
  • W jaki sposób przeprowadzić autoewaluację pracy wychowawczej?
  • Jakie powinny być prawidłowe mechanizmy funkcjonujące w kontaktach wychowawca - uczeń?
  • Jakie są wskazówki dotyczące asertywnych zachowań wraz z przykładami?
  • Które narzędzia do autoewaluacji pracy wychowawczej zastosować?
  • W jaki sposób wykorzystać arkusze diagnozy i planowania dla uczniów i wychowawców?
  • Które ankiety i formularze mogą być przydatne?

Prócz wskazówek i rad, opracowanie zawiera ankiety samokontrolujące, dzięki czemu wychowawca może obiektywnie ocenić własną postawę i zobaczyć, co jeszcze wymaga ulepszenia pod względem podejścia pedagogicznego do uczniów. Dodatkowo książka przedstawia konkretne wytyczne i sugestie niezbędne w kontaktach z rodzicami/opiekunami uczniów oraz innymi nauczycielami. Pomaga zwracać uwagę na niepokojące symptomy wychowawcze ze strony jednostek jak i również określić główne problemy klasy jako grupy uczniów, mających wspólne podłoże środowiskowe.