Emilia Żuber

absolwentka filologii germańskiej na KUL w Lublinie oraz studiów podyplomowych
Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego na UMCS w Lublinie. Nauczycielka języka niemieckiego
w ZST w Janowie Lubelskim, lektorka języka niemieckiego w szkołach językowych.
Ukończyła szkolenia metodyczno-językowe w Niemczech i Austrii. Lider projektu edukacji filmowej
Filmoteka Szkolna, laureatka nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii
Edukacja młodego widza, autorka projektów edukacji filmowych dofinansowanych przez PISF,
autorka scenariuszy zajęć filmowych dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Trenerka - prowadzi warsztaty
myślenia wizualnego w edukacji i biznesie, zapisy graficzne na żywo konferencji, szkoleń,
eventów m.in. See Bloggers Łódź. Absolwentka Akademii Sketchnotingu, autorka fanpage’a
„Emnotki - narysowane słowa” oraz cyklu notatek graficznych #niemieckiwizualnie.