Beata Konstanty

absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Lektorka
języka niemieckiego, autorka strony www.niemieckijestok.pl oraz założycielka strony na Facebooku
Niemiecki jest OK (www.facebook.com/deutschistok). Współpracuje z Centrum Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie, trenerka w kursie dla nauczycieli „OK zeszyt”. Ukończyła studia
podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe.