Rozwijanie oraz doskonalenie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej

Scenariusze zajęć do pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Cena: 34,90 zł

Rozbudowane scenariusze zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych u dzieci w wieku 7-12 lat, wraz z atrakcyjnymi i praktycznymi kartami pracy, które posłużą za gotowy do wykorzystania, praktyczny materiał podczas zajęć.

Patroni

Dzięki tej publikacji:

  • Dostaniesz gotowe scenariusze lekcji opracowane tak, aby rozwijać i doskonalić koordynację ruchową i wzrokowo – ruchową.
  • Skorzystasz z gotowych kart pracy, wierszyków, ćwiczeń, które zdecydowanie uatrakcyjnią zajęcia. 
  • Pomożesz dzieciom w rozwijaniu kluczowych umiejętności tj. rozwijanie świadomości własnego ciała w przestrzeni, doskonalenie zmysłu równowagi oraz kształtowanie umiejętności manualnych.
  • Dowiesz się w jaki sposób wspierać i rozwijać umiejętności współpracy w grupie.
  • Poznasz różnorodne metody pracy, które sprawdzą się podczas codziennych zajęć.