Magdalena Wydra

Pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, nauczyciel i wychowawca w przedszkolu specjalnym, terapeuta w Centrum Terapii Behawioralnej, gdzie prowadzi terapię indywidualną, punkt konsultacyjny oraz trening umiejętności społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Na co dzień pracuje z małymi dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.