Nowość

Metody wspomagające regulację emocji. Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym

Cena: 49,00 zł

Agresywne zachowania nie dotyczą tylko i wyłącznie osób dorosłych. Coraz częściej agresję słowną lub fizyczną można zauważyć u najmłodszych. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Czynników może być wiele, jednak często wynika ona z frustracji i braku umiejętności nawiązywania relacji z otoczeniem bądź z rówieśnikami.

By nie dopuścić do rozwoju agresji lub utrwalenia jej wzorców zachowań, niezbędna jest interwencja pedagogiczno-wychowawcza. Opiekun przedszkolny może nie mieć w tym względzie łatwego zadania, jednak dzięki odpowiednim wskazówkom i pomocom dydaktycznym, może wraz z agresywnym wychowankiem osiągnąć najważniejsze cele. Z tego powodu powstało niniejsze opracowanie, które wskazuje dokładny zasięg i przyczyny problemu, a następnie krok po kroku pokazuje, jak można z nim walczyć.

Pozycja zawiera scenariusze zajęć uwzględniające zabawę dla różnych grup wiekowych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym dokładnie jest agresja?
  • Jakie są rodzaje agresji?
  • Co może być powodem dziecięcej agresji?
  • Co potęguje dziecięcą agresję?
  • Czym jest autoagresja i jak jej przeciwdziałać?
  • Jakie metody wychowawcze stosować, by przeciwdziałać agresji?
  • Jak wykorzystać scenariusze zajęć, by hamować zachowania agresywne u dzieci?

Agresywne zachowania wśród dzieci są częste i w pewien sposób naturalne. Stresowe sytuacje, nieumiejętność wyrażania uczuć czy ich niezrozumienie może wywoływać napady agresywnego zachowania. Kluczem jest ich szybkie wygaszanie i pokazywanie, że agresja nie sprzyja osiąganiu celu.

Nauczyciele/pedagodzy i rodzice niejednokrotnie nie wiedzą, jak walczyć z agresją wśród dzieci, gdyż te nie do końca są w stanie pojąć znaczenie szkodliwości społeczno-prawnej swoich nieodpowiednich czynów. Prezentowane scenariusze wprowadzają jednak wiadomości, które dzieci z łatwością przyswoją i zauważą zamienne metody egzekwowania swoich potrzeb.

Scenariusze przeznaczone są dla dzieci wieku przedszkolnego i podzielone zostały według grup wiekowych, dzięki czemu będą dostosowane do poziomu i rozwoju intelektualnego dzieci.