Metody twórcze oparte na aktywności ruchowej

Cena: 34,90 zł

Dzieci mają w sobie naturalną potrzebę ruchu. Żeby rozwijały się harmonijnie i prawidłowo, warto tę potrzebę potęgować i sprawiać, by pociechy nie poprzestały jedynie na wieku dziecięcym. Pomocne w tym mogą być rozmaite metody, które prócz kształtowania sprawności ruchowej, uczą przestrzegania zasad, pokazują, jak nawiązywać kontakty społeczne oraz rozwijają w rozmaitych sferach.

Proponowana publikacja pokazuje, za pomocą jakich metod, rodzajów gimnastyki, ćwiczeń i zabaw możemy wspomagać dzieci ruchowo. Przypomina także, jakie środki bezpieczeństwa warto podjąć, by dzieci dobrze słyszały, co mówi osoba prowadząca zajęcia, nic nie ograniczało ich radości i ekspresji, a zabawa obyła się bez niepotrzebnych urazów. Znajdziesz tam również pomysły dotyczące modyfikacji niektórych ćwiczeń, tak by dopasować je do poziomu dzieci.

Patroni

W ebooku „Metody twórcze oparte na aktywności ruchowej” znajdziesz szereg pomysłów na usprawnianie ruchowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Są tu omówione najważniejsze metody rozwijania ruchu, takie jak Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Prócz tego znajdziesz tam konkretne scenariusze zajęć, które możesz zastosować w grupie oraz literaturę rozszerzającą temat.

Dzięki publikacji dowiesz się:

  • Jakie zasady warto zastosować w grupie, by zadbać o bezpieczny i zorganizowany przebieg zajęć?
  • Z jakich założeń wywodzi się Gimnastyka Twórcza Rudolfa Labana? Jakie formy ruchu są w niej wykorzystywane?
  • Na co musimy zwrócić uwagę, ucząc dziecko świadomości i wyczucia własnego ciała?
  • Jakie kategorie ruchu wyróżnia się w metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?
  • Czym jest ruch kreatywny i co ma na celu?
  • Na czym opiera się Gimnastyka Rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów? Jakimi zasadami należy się kierować podczas realizacji ćwiczeń?
  • Jak wygląda typowy przebieg zajęć w metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne?
  • Jaki strój jest dla dziecka odpowiedni podczas aktywizacji ruchowej?