Kształtowanie się tożsamości u dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Cena: 79,00 zł

Tożsamość człowieka kształtuje się od samego początku jego narodzin. Już samo imię, język, narodowość oraz środowisko wpływają na to, kim się stajemy. W okresie przedszkolnym poczucie tożsamości stale ewoluuje, sprawia, że dziecko nieprzerwanie rozwija swoją osobowość, a także definiuje własne JA, na podstawie zdobywanych doświadczeń.

Na budowanie tożsamości dziecka wpływają w dużej mierze osoby dorosłe oraz przekazywane przez nie wartości, normy i zasady. Sam proces przebiega etapowo i jest bardzo złożony, dlatego warto zadbać, by przedszkolak mógł stale doświadczać, poznawać i umiejętnie definiować otaczający go świat.

Niniejsze scenariusze zajęć dostosowano do wieku dziecka i wprowadzają go w poszczególne etapy tożsamości. Za pomocą zabawy i ćwiczeń pokazują dziecku, czym jest samoświadomość i jak odnaleźć swoje miejsce w świecie.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak kształtować tożsamość dziecka?
 • Jak pomóc dziecku zrozumieć własne potrzeby i granice?
 • Jak pomóc dziecku utrwalić nazwy części ciała?
 • Jak wzbogacić wiedzę środowiskową dziecka?
 • Jak budować wrażliwość dziecka?
 • Jak pomóc dziecku wzmacniać więzi rodzinne?
 • Jak w łatwy sposób przedstawić dziecku obowiązujące normy społeczne?
 • Jak wspierać u dziecka umiejętności swobodnego wypowiadania się?
 • Jak kształtować rozwój społeczny u przedszkolaka?
 • Jak pomóc dziecku kształtować świadomość zawodową?
 • Jak umiejętnie przekazać przedszkolakowi wiedzę na temat praw dziecka?
 • Jak rozwijać umiejętność pracy w grupie?
 • Jak kształtować wrażliwość na drugiego człowieka?

Prócz tego ćwiczenia rozwijają m.in. percepcję wzrokową, umiejętności motoryczne, grafomotoryczne, przestrzenne, a zabawy ruchowe, wycinanki, wyklejanki i kolorowanki z przyjemnością zachęcą dziecko do pełnego zaangażowania. Każda karta zadań informuje o niezbędnych narzędziach dydaktycznych potrzebnych do wykonania zadania, dzięki czemu nauczyciel szybciej i łatwiej przygotuje się do zajęć. Scenariusze zajęć obejmują dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.