Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna

Ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu

Cena: 40,40 zł

Uzupełniające opracowanie do zeszytu Terapia dysleksji. Orientacja przestrzenna. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Niniejsze ćwiczenia mają charakter pracy w domu, dzięki czemu uczeń  jeszcze lepiej przyswaja sobie zdobyte umiejętności podczas zajęć korekcyjnych. Co ciekawe, ćwiczenia nie powtarzają się, a jedynie pokrywają, by analogicznie wskazywać dziecku praktyczne rozwiązania i wzbogacać wiedzę. Karty pracy skupiają się niezwykle szczegółowo na tematyce orientacji przestrzennej, ale uwzględniają również terapię Si (wspomagającą procesy przetwarzania sensorycznego). 

Opracowanie przeznaczone jest szczególnie dla rodziców, opiekunów lub nauczycieli wspomagających edukację domową ucznia, jednak w ramach dopełnienia dydaktycznego, mogą z niego korzystać specjaliści i terapeuci.  

 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody i techniki uwzględniać w procesie przetwarzania sensorycznego, czyli terapii SI?
  • Jakie narzędzia wykorzystywać w treningu zaburzeń orientacji przestrzennej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
  • Jakie metody i techniki stosować we współpracy z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysleksją rozwojową?
  • W jaki sposób wykorzystywać elementy terapii, aby utrwalić zdobyte przez dziecko umiejętności?
  • Jakie są sposoby do samodzielnej pracy w domu?

Orientacja przestrzenna jest podstawą prawidłowego funkcjonowania, dlatego należy już ją szkolić od najmłodszych lat. Niektóre dzieci mogą borykać się z zaburzeniami orientacji przestrzennej lub nie wszystkie jej „systemy” są u nich rozwinięte w pełnym stopniu. Opracowanie ma być wsparciem terapeutycznym dla rodziców w zaciszu domowym, gdzie znacznie trudniej stworzyć idealne warunki do ćwiczeń. Autorzy przewidzieli zatem gotowy program ułatwiający harmonogram działania, dzięki czemu rodzic, wykonując zadania z dzieckiem krok po kroku, może zmaksymalizować jego postępy. Atrakcyjne wizualnie polecenia, urozmaicone zabawy z udziałem gier oraz wykorzystywanie narzędzi artystycznych i kreślarskich jak kredki, nożyczki czy kolorowy papier staną się uprzyjemnieniem edukacji wyrównawczej.